Novým ředitelem spory zmítané Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) je od dnešního dne chirurg a dosavadní náměstek ředitele pro vědu a výzkum Petr Vávra. Dočasným vedením nemocnice ho pověřil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Rozhodl se tak minulý týden po rezignaci ředitele Evžena Machytky. Vávra dnes zopakoval, že jeho hlavním cílem je uklidnit dění ve zdravotnickém zařízení.

„Hned od začátku se budu hlavně snažit zklidnit situaci v nemocnici. Věřím, že se mi to podaří i ve spolupráci s přednosty klinik. Určitě se chci co nejdříve sejít s vedením Moravskoslezského kraje i města Ostravy, ale prioritou je jednání se zástupci Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Velmi dobře si uvědomuji, že je to pro nás klíčový partner. Bez něj nejsme například schopni jmenovat přednosty klinik. Personální změny ale rozhodně neplánuji,“ řekl Vávra. Právě mezi nemocnicí a lékařskou fakultou panují dlouhodobě napjaté vztahy.

Vávra uvedl, že jednání s některými přednosty zahájil už během víkendu a chce v nich pokračovat i v tomto týdnu. Stejně tak se chce ještě tento týden setkat s představiteli lékařské fakulty i zástupci kraje a města.

Proděkanka lékařské fakulty Darja Jarošová dnes uvedla, že fakulta přivítala Machytkovo odstoupení z funkce, ale jmenování Vávry prozatímním ředitelem přijala s určitými obavami kvůli jejich blízkým vazbám.

„Pokud by výsledkem dnešní personální změny měly být pouze kosmetické úpravy konzervující stávající stav ve fakultní nemocnici před odstoupením doktora Machytky z funkce ředitele, rozhodně by to konsolidaci vztahů mezi nemocnicí a lékařskou fakultou nijak nepomohlo,“ míní Jarošová. Přesto je fakulta připravena s Vávrou začít jednat. Jarošová považuje za nutné hlavně zajištění kvalitního vědecko-pedagogického vedení základních klinik a ústavů fakultní nemocnice. „Je všeobecně známou skutečností, že stávající stav, vzniklý činností doktora Machytky v personální oblasti, představuje bezprostřední hrozbu ztráty akreditace a následně ztráty statutu Lékařské fakulty Ostravské univerzity,“ doplnila proděkanka.

Machytka ve FNO v únoru nahradil ve funkci ředitele někdejšího ministra zdravotnictví za ČSSD Svatopluka Němečka, kterého odvolal ministr Vojtěch. Po Machytkově příchodu funkci nečekaně opustil přednosta chirurgické kliniky Igor Penka. Proslýchalo se, že k tomu byl přinucen. Ve funkcích pak skončili přednosta Ústavu soudního lékařství Igor Dvořáček, přednostka Ústavu patologie Jana Dvořáčková a přednosta interní kliniky Arnošt Martínek. Kritika vedení nemocnice vyvrcholila po odvolání přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky Ondřeje Šimetky. Proti této personální změně se ohradili zaměstnanci, odbory, studenti i politici. Machytka nakonec na funkci rezignoval a ministr rozhodl, že do čela největšího zdravotnického zařízení v regionu se dočasně postaví Vávra. Jeho jmenování se nelíbí největší odborové organizaci v nemocnici, která rovněž poukazuje na úzké vazby mezi Vávrou a Machytkou. Nevěří, že personální změna povede ke stabilizaci situace.

Vávra je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ve FN Ostrava pracuje od roku 1997. Profesně se zaměřuje na onkochirurgii, hepatální chirurgii a laparoskopii. Působí rovněž na Katedře chirurgických oborů Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Je ženatý a má tři děti.

Zobrazit originál článku