Nadstandardní operace ...

Nadstandardní operace a nadstandardní péče

Jak si tedy nadstandardní péči představuji já?

Především, pacient musí přesně vědět, kdo jej bude léčit, kdo je za to odpovědný. Když si koupíte drahé auto a potřebujete jej opravit, taky hledáte nejlepší servis, nezavezete ho za roh, kde nějaký chlápek opravuje auta… S psími mazlíčky je to stejné ….. tak proč by to mělo být jiné s Vaším zdravím?

Pacient by měl svého lékaře poznat ještě před léčbou a kontakt lékař – pacient by měl pokračovat po celou dobu terapie. Lékař se musí s pacientem domluvit na typu léčby, mnohdy lékař zjistí, že operace není zcela nezbytná a navrhne jiné možnosti léčení. Pokud již operace ano, musí pacient znát všechna rizika, která s tím souvisí. Lékař v případě operačního zákroku zajistí po domluvě s pacientem termín operace tak, aby to bylo v souladu s legislativou a aby termín vyhovoval oběma stranám. Dále lékař informuje pacienta o všech nutných vyšetřeních, vysvětlí pacientovi jejich význam a odpoví na všechny jeho dotazy. Pokud si pacient bude přát, zajistí mu lékař i ty „květované závěsy“ . V nemocniční péči je lékař zodpovědný za indikaci, za provedenou operaci, za celý její průběh. V případě mnou uvedeného postupu považuji zcela za běžné, že lékař navštíví pacienta ihned po operaci a sdělí mu její výsledek. Rovněž tak je posléze lékař s pacientem v každodenním kontaktu, určuje, kdy nastal čas na možný překlad nemocného ze stanice JIP na standardní oddělení, sleduje vývoj hojení operační rány, provádí převazy, určuje dobu odstranění drénu a podobně. Ve správný čas se domlouvá na propuštění pacienta do domácího léčení. Tím ale starost lékaře nekončí. Lékař chirurg se stará o pacienta i v době rekonvalescence, zve si jej na kontroly operační rány, odstraňuje stehy, doporučuje pooperační režim, vhodnou dietu a podobně. V neposlední řadě lékař kontroluje laboratorní vyšetření a s velkou pečlivostí i výsledky histopatologického zhodnocení preparátu, které mnohdy rozhodnou o nutnosti další terapie. Pacient je dále v péči lékaře – chirurga, probíhající kontroly jsou nejprve v intervalu týdnů, následně měsíců a až po úplném vyléčení pacienta postačí kontroly např. jedenkrát ročně.

Toto je tedy podle mého názoru kompletní nadstandardní péče o každého jednoho pacienta, kterou nelze srovnat s tím, když pacient neví, do čeho jde, a na každé úrovni, kterou jsem výše uvedl, se setká s jiným lékařem… Kompletní péče od A až do Z jistě přispěje i ke kontinuitě léčby, lepšímu předávání informací a sledování vývoje celkového zdravotního stavu pacienta.

Ještě naposled se vrátím k mému bonmotu – vidíte již ten rozdíl mezi nadstandardní léčbou a květovanými závěsy? Nyní již, po mém obsáhlém sdělení, doufám, že ano.

Vážení pacienti, dámy a pánové. Pokud jste se ocitli v situaci, že zvažujete podstoupení operačního zákroku, a pokud jste zjistili, že se zčásti ztotožňujete s mými názory uvedenými výše, jsem Vám k dispozici pro případnou konzultaci.

Kontaktní informace

Chirurgická a koloproktologická ambulance
Lidická 19
Klimkovice

Po. 16 – 20 hod.
Čt. 16 – 20 hod.

Mobil: 737 550 050 (pondělí po 16. hodině)
E-mail: petrvavra@yahoo.co.uk