Publikace a přednášky

 1. Vávra,P.,Firla,B. Double Gallbladder [Vesica fellea duplex] . Rozhl. Chir 1998, 77,  4, 175 – 178. ISSN:0035-9351
 2. Satinský,I.,Prokop,J.,Vávra,P.: Laparoscopic Gastrostomy: Report on 20 Cases [Laparoskopická gastrostomie: zpráva o 20 případech]. Rozhl Chir 1998, 77, 10, 450 – 453. ISSN: 0035-9351
 3. Vávra,P.,Firla,B.: Vesica fellea duplex – laparoscopic cholecystectomy. Miniinvaz. Terap., 3, 1998, 4, 47. ISSN: 1211-5177
 4. Štefánek,J.,Vávra,P.: Zhodnocení intraarteriální chemoterapie cestou portkatetru u primárních a metastatických nádorů jater. Sborník z Ostravských dnů podpůrné léčby v onkologii, 2000.
 5. Vávra,P.,Zonča,P.,Faltýn,J.,Kopecký,J.: Operative Treatment of  haemorrhoids in  Czech Republic  at the   end of   the second  millenium. Joint meeting of the Mediterranean Society of Coloproctology and the Israel Society of Colon and Rectal surgery, Nasareth,Israel,2000, Sborník abstrakt.
 6. Zonča,P.,Vávra,P.,Pelikán,A.,Malý,T.,Kopecký,J.: The Infectious Complications in The Surgery of  Rectal   Cancer. Joint meeting of the Mediterranean Society of Coloproctology and the  Israel Society of Colon and Rectal surgery, Nazareth, Israel, 2000, Sborník abstrakt.
 7. Zonča,P.,Vávra,P.,Malý,T.,Richter,V.: Stapled haemorrhoidectomy, Przeglad lekarski, 2000, 57, suppl. 6, str. 47.
 8. Zonča,P.,Pelikán,A.,Malý,T.,Vávra,P.,Čuřík,R.: Staging of Rectal Cancer [Staging karcinomu rekta]. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultatis Medicae. BIOMEDICAL PAPERS, 2000;143:108, ISBN 80-244-0173-8.
 9. Zonča,P.,Malý,T.,Vávra,P.: Skórovací systémy při krvácení z horního trávicího ústrojí. Čes. Slov. Gastroent., Suppl., 54, 2000, 1, str. 84. ISSN: 1210-7824.
 10. Zonča,P.,Malý,T.,Vávra,P.: Perforace jícnu. Čes.slov.Gastroent., Suppl. , 54, 2000, 1,  str. 84.ISSN:1210-7824
 11. Malý,T., Vávra,P., Zonča,P., Klvaňa,P.: Chronická trojnásobná invaginace. Čes.slov.Gastroent., Suppl. , 54, 2000, 1,  str. 73. ISSN:1210-7824
 12. Zonča,P.,Malý,T.,Vávra,P.,Richter,V.: Acute diverticulitis – Today´s problem, Przeglag Lekarski, 2000, 57, suppl. 6, str. 105.
 13. Pelikán,A.,Vávra,P.,Zonča,P. : Jak ovlivnit včasné pooperační komplikace  po modifikované radikální mastektomii?  5.ostravské dny podpůrné léčby v onkologii – sborník abstrakt.
 14. Vávra,P.,Zonča,P.,Pelikán,A.,Malý,T.,Rydlová,M.:The safe distance of the lower resection line in surgery for rectal cancer in the dependence on grading,staging and typing of the tumor. 8th Biennial Congress European Council of Coloproctology. Proctologia supplement No1/2001.
 15. Zonča,P.,Vávra,P.,Malý,T.,Kopecký,J.,Jelen,S.,Čuřík,R.,Kyselá,T.: The adenocarcinoma of appendix. 8th Biennial Congress European Council of Coloproctology. Proctologia supplement No 1/2001.
 16. Zonča,P.,Malý,T.,Kopecký,J.,Jelen,S.,Vávra,P.,Čuřík,R., Kyselá,T.: The adenocarcinoma of Appendix, Proktologia, official publication of polish coloproctology club, Supplement 1/2001, ISSN 1640-5382.
 17. Zonča,P.,Malý,T.,Richter,V.,Vávra,P.,Selichov,P.: Acute diverticulitis – Today´s problem, Proctologia, official publication of polish coloproctology club, Supplement 1/2001,ISSN 1640-5382.
 18. Zonča,P.,Vávra,P.,Malý,T.,Richter,V.,Selichov,P.: Acute diverticulitis – today´s   problem 8th Biennial Congress European Council of Coloproctology.  Proctologia supplement No 1/2001.
 19. Vávra,P.,Zonča,P.,Pelikán,A.,Dostalík,J.,Rydlová,M.,Vávrová,M.: Palliative treatment  in  surgery for rectal cancer. IIIrd Czech Surgical Congress With International Participation.Brno, 2001, Sborník abstrakt.
 20. Vávra,P.,Zonča,P.,Malý,T.,Pelikán,A.:Nová metoda v léčbě hemoroidálních uzlů   pomocí    stapleru PPH dle Longo. Rozhl. Chir., 80, 2001, 6, 308 – 310. ISSN:0035-9351
 21. Vávra,P. We have Nothing to be Ashamed of [Nemáme se za co stydět]. Rozhl. Chir., 80, 2001, 12, 666 – 667. ISSN: 0035-9351.
 22. Vávra,P.,Zonča,P.,Malý,T.,Pelikán,A.: Nová metoda v léčbě haemorrhoidálních uzlů  pomocí   stapleru PPH dle Longo. Slovenský chirurg, 5, 2001, 3, 24 – 26.
 23. Zonča,P.,Malý,T.,Vávra,P.: Albumin as a nutritional and inflammatory parameter, Croatian national congress with international participation, Chorvatsko, 2002, Sborník abstrakt.
 24. Zonča,P.,Malý,T.,Vávra,P.: Albumin as a nutritional and inflammatory parameter in patients after the surgery for rectal cancer, Eurosurgery 2002, Lisabon , Portugalsko, 2002, Sborník abstrakt.
 25. Vávra,P.,Vávrová,M.,Dostalík,J.,Martínek,L.,Skotnicová,S.: Přínos měření anorektálního úhlu  pro  určení  bezpečné  vzdálenosti  dolní  resekční linie při operaci karcinomu rekta .  XXXIII. Český  rentgenologický kongres, supplement, Český Krumlov,2002.
 26. Zonča,P.,Malý,T.,Vávra,P.: Albumin jako zánětlivý a nutriční parametr u pacientů po operaci  pro karcinom rekta, v: Nutriční a metabolická podpora u kritických  stavů a orgánového selhání, 2002, Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické  péče.
 27. Vávra,P.,Dostalík,J.,Martínek,L.,Zonča,P.,Plevová,P.,Kohoutová,M.,Stearová,J.: Familial adenomatous polyposis as a precancerosis of colon cancer. Bratisl Lek Listy 2002; 103 (11); 418-421.
 28. Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Anděl,P., Satinský,I., Richter,V.: Manuálně asistovaná laparoskopická chirurgie kolorekta. Rozhl.Chir., 81, 2002, 11, 560-563.
 29. Martínek L., Dostalík J., Vávra P., Satinský I., Mazur M., Anděl P.Laparoskopicky asistovaná kolostomie. Sborník přednášek VI. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě, Nové Město na Moravě, 16.- 17.5.2002
 30. Pelikán,A., Dostalík,J., Vávra,P., Anděl,P.: K chirurgické léčbě stenotického karcinomu rekta. Slovenský chirurg, 7, 2003, 1, 7-9. ISSN: 1335-2954.
 31. Dostalík,J., Martínek,L., Anděl,P., Vávra,P., Richter,V.,Guňková,P.:Morbus Crohn a laparoskopická chirurgie. Rozhl.Chir., 82, 2003, 9, 492-496.
 32. Zonča,P., Malý,T., Vávra,P.: Albumin as a nutritional and inflammatory parametr in patients after the surgery for rectal cancer. Nutrition, 19, 2003, 4, 368.
 33. Vávra,P.: Bezpečná vzdálenost dolní resekční linie při operaci karcinomu rekta. Doktorandská disertační práce, Bratislava, 2003.
 34. Vávra,P., Dostalík,J., Martínek,L., Guňková,P., Plevová,P.: Benefit of Laparoscopic Approach in the Treatment of Familial Adenomatous Polyposis. Acta chir belg, 103,2003, 5, 38-39.
 35. Vávra,P., Dostalík,J., Martínek,L., Guňková,P., Rydlová,M., Vávrová,M.: The Rectal Cancer in Czech Republic – The Highest Incidence in the World. Acta chir belg, 103,2003, 5, 39.
 36. Vávra,P., Dostalík,J., Guňková,P., Martínek,L., Guňka,I.: Initial Experience with Doppler Guided Hemorrhoidal Artery Ligation (DGHAL) [První zkušenosti s D.G. H.A.L. (Doppler Guided Hemorrhoidal Artery  Ligation)].Rozhl.Chir., 83, 2004, 2, 79-81. ISSN 0035-9351.
 37. Vávra,P., Dostalík,J., Martínek,L., Guňka,I., Plevová,P., Guňková,P., Vávrová,M.: Laparoscopic colectomy for familial adenomatous polyposis. 12th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery. June 9-12,2004, Barcelona, Spain. Supplement.
 38. Martínek,L., Dostalík,J., Vávra,P., Anděl,P., Guňková,P., Guňka,I., Jalůvka,F.: Laparoscopic  colorectal  surgery in high-risk patiens. 12th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery. June 9-12,2004, Barcelona, Spain. Supplement, p.159
 39. Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Anděl,P., Foltys,A., Guňková,P., Guňka,I., Jalůvka,F.: Laparoscopic surgery of colorectal cancer – 10 years experience. 12th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery. June 9-12,2004, Barcelona, Spain. Supplement, p.159
 40. Vávra,P., Dostalík,J., Guňková,P., Martínek,L., Guňka,I.: Haemorrhoids – A Broad Spectrum of Therapeutic Options [Hemoroidy – široké spektrum léčebných možností]. Prakt.Lék., 84, 2004, 5, 278-280.
 41. Martínek,L., Dostalík,J., Vávra,P., Anděl,P., Guňková,P., Guňka,I., Jalůvka,F.: Laparoskopická chirurgie kolorekta u rizikových pacientů. IV. Český chirurgický kongres s mezinárodní účastí. Hradec Králové, 2004.Sborník abstrakt.
 42. Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Anděl,P., Foltys,A., Guňková,P., Guňka,I., Jalůvka,F.: Laparoskopická chirurgie pro kolorektální karcinom – 10 let zkušeností. IV. Český chirurgický kongres s mezinárodní účastí. Hradec Králové, 2004.Sborník abstrakt.
 43. Vávra,P., Dostalík,J., Martínek,L., Guňková,P., Anděl,P.: Distální intramurální šíření karcinomu rekta. IV. Český chirurgický kongres s mezinárodní účastí. Hradec Králové, 2004. Sborník abstrakt.
 44. Vávra,P., Vávrová,M., Dostalík,J., Martínek,L., Guňková,P., Anděl,P.: Přínos vyšetření anorektálního úhlu pro určení bezpečné vzdálenosti dolní nesekční linie při operaci karcinomu rekta. IV. Český chirurgický kongres s mezinárodní účastí. Hradec Králové, 2004. Sborník abstrakt.
 45. Vávra,P., Dostalík,J., Guňková,P., Martínek,L., Guňka,I.: Léčba haemorrhoidů ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Slovenský chirurg, 8, 2004, 2, 4-8.
 46. Vávra,P., Guňka,I., Pelikán,A., Anděl,P., Martínek,L., Rydlová,M., Guňková,P., Richter,V., Vávrová,M.: Komplikace chirurgické léčby rektálního karcinomu. Slovenský chirurg, 2004, 4, 6-11, ISSN: 1335-2954.
 47. Vávra,P., Anděl,P., Dostalík,J., Guňková,P., Pelikán,A., Guňka,I., Martínek,L.: Transanální endoskopická mikrochirurgie (T.E.M.) – nepostradatelná součást dnešní koloproktologie. Slovenský chirurg, 2004, 4, 12-15, ISSN: 1335-2954.
 48. Vávra,P., Dostalík,J., Guňková,P., Anděl,P., Pelikán,A., Martínek,L., Guňka,I. Options for the treatment of haemorrhoidal disease at the beginning of 3rd millennium. Proctologia, 2004, 5, 4: 275 – 284.
 49. Martínek,L., Vávra,P., Anděl,P., Mazur,M. A Laparoscopic Management of an Iatrogenic Lesion of the Colon during a Colonoscopy [Laparoskopické řešení iatrogenní léze kolon při kolonoskopii. Rozhl Chir 2004, 83,11:559-561
 50. Dostalík J., Martínek L., Vávra P., Anděl P., Guňková P.:Laparoscopic Colorectal Surgery- 10 years experience 6th Czech- Polish- Slovak International Symposium of Videosurgery, Ostrava, Czech Republic, 26.-28.5.2004, ISBN 80-7042-992-5 .Sborník abstrakt, s. 10
 51. Dostalík J., Martínek L., Vávra P., Anděl P., Guňková P.:Laparoscopic left hemicolectomy- technique. 6th Czech- Polish- Slovak International Symposium of Videosurgery, Ostrava, Czech Republic, 26.-28.5.2004, ISBN 80-7042-992-5. Sborník abstrakt, s. 11
 52. Dostalík J., Martínek L., Vávra P., Anděl P., Guňková P., Guňka I.:Laparoscopic treatment of rectocele. 6th Czech- Polish- Slovak International Symposium of Videosurgery, Ostrava, Czech Republic, 26.-28.5.2004, ISBN 80-7042-992-5. Sborník abstrakt, s. 12
 53. Martínek L., Dostalík J., Anděl P., Vávra P., Mazur M. History of laparoscopic colorectal surgery. 6th Czech- Polish- Slovak International Symposium of Videosurgery, Ostrava, Czech Republic, 26.-28.5.2004, ISBN 80-7042-992-5,.Sborník abstrakt, s. 32
 54. Martínek L., Dostalík J., Vávra P., Anděl P.Hand assisted laparoscopic colorectal surgery. Surg Endosc, 2004, Supplement to Volume 18, p. 102
 55. Anděl,P., Dostalík,J., Vávra,P., Martínek,L., Kubala,O., Schwarz,P., Guňka,I., Satinský,I., Prokop.J. Surgical Treatment of Distally Located Rectal Carcinomas using the Rendez/Vous Method / a Laparoscopic Resection in Combination with T.E.M. [Chirurgická léčba nízce uloženého karcinomu rekta metodou randez-vous  – laparoskopickou resekcí v kombinaci s T.E.M.] Rozhl Chir,2005, 84, 1, 19-27. ISSN 0035-9351.
 56. Vávra,P., Vávrová,M., Dostalík,J., Guňková,P., Pelikán,A., Jonszta,T., Anděl,P., Rydlová,M.: Virtual Colonoscopy as a Part of the Algorithm of the Facultative Examinations Prior to the Colorectal Carcinoma Procedure [Virtuální kolonoskopie jako součást algoritmu fakultativních vyšetření před operací kolorektálního karcinomu]. Rozhl Chir,2005, 84, 2, 79-82. ISSN 0035-9351.
 57. Vávra,P., Vávrová,M., Dostalík,J., Pelikán,A., Martínek,L., Rydlová,M., Guňková,P., Guňka,I.: Algorithm of Examination Methods before Operations on the Rectal Cancer [Algoritmus vyšetřovacích metod před operací karcinomu rekta]. Čes. Radiol., 2005, 59, 2, 95-99.
 58. Vávra,P., Vávrová,M., Pelikán,A., Dostalík,J., Martínek,L., Guňková,P., Guňka,I.: Examination of Anorectal Angle According to Schiessel as a Part of Algorithm of Examination Methods before the Operation on Rectal Cancer [Vyšetřování anorektálního úhlu podle Schiessela jako součást algoritmu vyšetřovacích metod před operací karcinomu rekta]. Čes. Radiol., 2005, 59, 2, 100-103.
 59. Martinek,L., Dostalik,J., Vavra,P., Andel,P., Gunkova,P., Gunka,I. Laparoscopic colorectal surgery in obese patients. Videochirurgia 2005; 10, p 19. ISSN 1427/0803.
 60. Martinek,L, Dostalik,J., Vavra,P., Andel,P., Gunkova,P., Gunka,I., Jaluvka,J. Laparoscopic colorectal surgery in high-risk patients. Surg Endosc 2005, 19, 97.
 61. Vavra,P., Dostalik,J., Martinek,L., Gunka,I., Plevova,P., Gunkova,P., Vavrova,M. Laparoscopic colectomy for familial adenomatous polyposis. Surg Endosc 2005, 19, 93.
 62. Dostalik,J., Martinek,L., Vavra,P., Andel,P., Foltys,A., Gunkova,P., Gunka,I., Jaluvka,F. Laparoscopic surgery of colorectal cancer – ten years experience. Surg Endosc 2005, 19, 97.
 63. Vavra,P., Andel,P., Dostalik,J., Martinek,L., Gunkova,P., Pelikan,A., Gunka,I. Transanal endoscopic microsurgery and harmonic scalpel – indispensable component of contemporary coloproctology. 13th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, Venice, Italy, 2005, supplement, 188.
 64. Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Anděl,P., Mazur,M., Gunková,P., Gunka,I. Laparoscopic colorectal surgery – ten years experience. 13th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, Venice, Italy, 2005, supplement, 228.
 65. Vavra,P., Vavrova,M., Dostalik,J., Martinek,L.,Jonszta,T., Gunkova,P., Andel,P., Pelikan,A., Gunka,I. Virtual colonoscopy as a part of algorithm of facultative examination prior to colorectal cancer operation. 13th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, Venice, Italy, 2005, supplement, 314.
 66. Vavra,P., Andel,P., Rydlova,M., Pelikan,A., Vavrova,M., Martinek,L., Gunkova,P., Gunka,I. The highest incidence in the world of rectal cancer is in Czech Republic. Bratisl Lek Listy 2005, 106 (4-5): 185-190. ISSN 0006-9248.
 67. Vavra,P., Rydlova,M., Pelikan,A., Martinek,L., Gunkova,P., Vavrova,M., Gunka,I.: Surgery of rectal cancer at University Hospital of Ostrava, Czech Republic. Lithuanian Surgery, 2004, 2(3), 208-214, ISSN: 1392-0995, ISSN 1648-9942 (online)
 68. Vavra,P., Andel,P., Pelikan,A., Martinek,L., Gunkova,P., Gunka,I.: Transanal endoscopic microsurgery: an indispensable component of contemporary coloproctology. Lithuanian Surgery, 2005, 3(1), 40-44, ISSN: 1392-0995, ISSN 1648-9942 (online)
 69. Vávra,P., Vávrová,M., Dostalík,J., Guňková,P., Pelikán,A., Jonszta,T., Anděl,P., Rydlová,M., Guňka,I.: Kolorektální karcinom a virtuální kolonoskopie – přínos vyšetření z pohledu chirurga. Slovenská chirurgia, 2005, 2(1), 27-29. ISSN 1336-5975
 70. Vavra,P., Dostalik,J., Pelikan,A., Rydlova,M., Martinek,L., Vavrova,M., Gunkova,P., Andel,P., Gunka,I. The safe distance of the lower resection line in surgery for rectal cancer – 3 years study of distal intramural spread. International Surgical Week – 41st World Congress of Surgery of ISS. 21-25 August 2005, Durban , South Africa. Supplement.
 71. Vavra,P., Andel,P., Dostalik,J., Pelikan,A., Gunkova,P., Gunka,I., Vavrova,M., Martinek,L., Rydlova,M. Transanal endoscopic microsurgery and harmonic scalpel – the first experience in the world. International Surgical Week – 41st World Congress of Surgery of ISS. 21-25 August 2005, Durban , South Africa. Supplement.
 72. Vavra,P., Rydlova,M., Pelikan,A., Vavrova,M., Martinek,L., Gunkova,P., Gunka,I. Distal intramural spread of rectal cancer. Eur Surg 2005, 37, 4: 245 – 249. DOI 10.1007/s10353-005-0164-1
 73. Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Andel,P., Gunka,I., Gunková,P.Laparoscopic Colorectal Surgery in Obese Patients. Obes Surg 2005, 15,  9: 1328-1331
 74. Vavra,P., Gunkova,P., Rydlova,M., Pelikan,A., Vavrova,M., Martinek,L., Gunka,I. Rectal cancer treatment results from one of the biggest Czech Republic regions. Polish Journal of Surgery, 2005, 77, 6: 576 – 586
 75. Vávra,P., Mainer,K., Guňková,P., Rydlová,M., Dostalík,J., Richter,V., Pelikán,A., Guňka,I., Anděl.,P., Vávrová,M. Surgical Management of Advanced Stages of Rectal Carcinomas [Chirurgická léčba pokročilých stadií rektálního karcinomu]. Rozhl.Chir., 2005, 84, 12: 605-609
 76. Martínek,L., Dostalík,J., Vávra,P., Anděl.P, Guňková,P., Guňka,I. Laparoscopic rectal resection. VIII. Slovak-Czech-Polish Symposium of Endoscopic Surgery. 1.-3. 2. 2006, Žilina, Slovakia. Supplement, 3.
 77. Anděl,P., Dostalík,J., Vávra,P., Martínek,L., Kubala,O., Schwarz,P., Satinský,I., Prokop,J. Surgery of low rectal carcinoma using the Randez-vous method – laparoscopic resection combined with T.E.M. VIII. Slovak-Czech-Polish Symposium of Endoscopic Surgery. 1.-3. 2. 2006, Žilina, Slovakia. Supplement, 4.
 78. Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Foltys,A., Mazur,M., Guňková,P. Gas-less laparoscopy- a prospective randomized study. VIII. Slovak-Czech-Polish Symposium of Endoscopic Surgery. 1.-3. 2. 2006, Žilina, Slovakia. Supplement, 25.
 79. Vávra,P., Dostalík,J., Martínek,L., Guňková,P., Vávrová,M., Anděl,P., Guňka,I. Laparoscopic radiofrequent ablation of the liver metastasis. VIII. Slovak-Czech-Polish Symposium of Endoscopic Surgery. 1.-3. 2. 2006, Žilina, Slovakia. Supplement, 32.
 80. Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Anděl,P., Guňková,P., Guňka,I. Laparoscopic Colorectal Surgery for Carcinomas – Assessment of the Authors´ Patient Group [Laparoskopická kolorektální chirurgie pro karcinom – zhodnocení vlastního souboru]. Rozhl Chir., 2006, 85, 1, 35-40.
 81. Vávra,P., Martínek,L., Anděl.P., Guňková,P., Pelikán,A., Guňka,I., Richter,V. Laparoscopic Resection of the Rectum: a Fashionable Extreme or a Golden Stadard? [Laparoskopická resekce rekta: módní výstřelek či zlatý standard? ] Rozl.Chir., 2006, 85, 1, 41-44.
 82. Vávra,P., Rydlová,M., Pelikán,A., Guňková,P., Martínek,L., Guňka,I., Vávrová,M., Anděl,P. Safe Distance of the Inferior Resection Line in the Rectal Carcinoma Surgery. [Bezpečná vzdálenost dolní resekční linie při operaci karcinomu rekta] Rozl.Chir., 2006, 85, 1, 45-50.
 83. Vávra,P., Anděl,P., Dostalík,J., Guňková,P., Pelikán,A., Guňka,I., Martínek,L., Vávrová,M., Spurný,P., Čuřík,R., Koliba,P. První případ řešení rektovaginální píštěle pomocí transanální endoskopické mikrochirurgie. Rozhl.Chir. 2006, 85, 2, 82-85.
 84. Vávra,P., Krhut,J., Dostalík,J., Kopecký,J., Mainer,K., Vávrová,M., Spurný,P. Rare Cases of Acute Urineous Peritonitis as a Consequence of a Spontaneous Rupture of the Urinary Bladder [Raritní případy akutní urinózní peritonitidy způsobené spontánní rupturou močového měchýře] Rozhl.Chir.,2006, 85, 4, 190-192.
 85. Vávra,P., Dostalík,J., Martínek,L., Guňková,P., Vávrová,M., Guňka,I. Distální intramurální šíření karcinomu rekta ve vztahu k sphincter šetřícím operacím. IV. Slovenský chirurgický kongres s mezinárodní účastí, 6.-8.9.2006, Nitra, Slovensko, supplement , p.147.
 86. Martínek,L., Dostalík,J., Vávra,P., Anděl,P. Laparoscopic surgery for rectal cancer. IV. Slovenský chirurgický kongres s mezinárodní účastí, 6.-8.9.2006, Nitra, Slovensko, supplement , p.91.
 87. Anděl,P., Dostalík,J., Vávra,P., Martínek,L. Surgery of low rectal carcinoma using the randez vous method – laparoscopic resection combined with T.E.M. IV. Slovenský chirurgický kongres s mezinárodní účastí, 6.-8.9.2006, Nitra, Slovensko, supplement , p.97
 88. Vávra,P., Dostalík,J., Koliba,P., Anděl,P., Guňková,P., Guňka,I., Martínek,L., Vávrová,M., Spurný,P. Recto-Vaginal Fistula Repaired by Trans-Anal Endoscopic Microsurgery (TEM) [Kasuistika raritního případu rektovaginální píštěle řešeného pomocí T.E.M. (transanální endoskopické mikrochirurgie)]. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, 2006, 10, 2, 8-11.
 89. Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Anděl,P., Guňková,P., Guňka,I. Laparoscopic surgery for colorectal cancer. Colorectal cancer surgery – standards and novelties. 26.-28.10.2006, Ljubljana, Slovenia, supplement, p. 69
 90. Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Guňková,P., Jalůvka,F. High definition TV v laparoskopické chirurgii. Konference miniinvazivní chirurgie – novinky a komplikace. 2.-3. listopadu 2006, Ostrava, supplement, p. 17
 91. Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Anděl,P., Guňková,P., Guňka,I. Laparoskopická chirurgie v léčbě chronické obstipace. Konference miniinvazivní chirurgie – novinky a komplikace. 2.-3. listopadu 2006, Ostrava, supplement, p. 15
 92. Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Guňková,P., Guňka,I. Komplikace laparoskopické kolorektální chirurgie. Konference miniinvazivní chirurgie – novinky a komplikace. 2.-3. listopadu 2006, Ostrava, supplement, p. 16
 93. Vávra,P., Dostalík,J., Martínek,L., Guňková,P., Anděl,P., Vávrová,M., Guňka,I. Moderní technické trendy v chirurgii karcinomu rekta. Konference miniinvazivní chirurgie – novinky a komplikace. 2.-3. listopadu 2006, Ostrava, supplement, p. 48
 94. Anděl,P., Dostalík,J., Vávra,P., Martínek,L. Černoch,J. Extraanatomická, endoskopicky navigovaná resekce žaludku, možnost chirurgického řešení včasného karcinomu žaludku. Konference miniinvazivní chirurgie – novinky a komplikace. 2.-3. listopadu 2006, Ostrava, supplement, p. 7
 95. Machytka E., Svoboda P., Klvaňa P., Vávra P., Mazur M., Dostalík L., Martínek L., Martínek A. Krvácení do horní části zažívacího traktu způsobené píštělí mezi duodenem a aortofemorálním bypassem – popis dvou případů. Endoskopie 2007; 16, 1: 23-25
 96. Guňková,P., Dostalík,J., Martínek,L., Guňka,I., Vávra,P., Richter,V., Mazur,M. Biliární ileus – opomíjená příčina střevní obstrukce [Biliary Ileus – A Missed Out Cause of Intestinal Obstruction]. Rozhl. Chir., 2007, 86, 2: 103-105
 97. Machytka E., Ehrmann J., Svoboda P., Klvaňa P., Martínek A., Vávra P. Incidence krvácení do horní části zažívacího traktu v regionu Ostrava–Poruba v letech 2002–2005 [Incidence of acute upper gastrointestinal bleeding in region Ostrava–Poruba 2002–2005].Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2007; 61(3): 124
 98. Vávra,P., Vávrová,M., Dostalík,J., Martínek,L., El-Gendi,A., Papaevangelou,A. Virtual colonoscopy: a new promising technique. Bratisl Lek Listy 2007; 108 (10-11): 443-445
 99. Vávra,P., El-Gendi,A., Papaevangelou,A. Vávrová,M., Martínek,L., Ihnát,P., Dostalík,J. Nový přístup k léčbě jaterních metastáz: manuálně asistovaná laparoskopická radiofrekvenční resekce jater [New Treatment Aproach in Liver Metastases: Hand-Assisted Laparoscopic Radiofrequency Liver Resection]. Rozhl Chir 2007; 86(10): 554-557
 100. Anděl P., Pelikán A., Dostalík J., Martínek L., Vávra P. Transanální endoskopická mikrochirurgie ve FNO Ostrava na souboru pacientů. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia 2007; 2: 5 – 9. ISSN : 1336-6572
 101. Andel P., Pelikan A., Dostalik J., Schwarz P., Vavra P., Martinek L. Surgery of low Rectal Carcinoma using the randez-vous method – laparoscopic resection combined with TEM. Journal of Chinese Clinical Medicine 2007; 2 (12): 671 – 676
 102. Martínek L., Dostalík J., Vávra P., Guňková P., Guňka I.: Laparoscopic rektum surgery. Surg Endosc 2007, Supplement to Volume 21, 178
 103. Dostalík J., Martínek L., Vávra P., Mazur M., Guňková P., Guňka I.: Gas- less laparoscopy-a prospective randomized trial. Surg Endosc 2007, Supplement to Volume 21, 244
 104. Anděl P., Pelikán A., Černoch J., Vávra P., Dostalík J., Bocková L.: Paliativní terapie pokročilého karcinomu rekta implantací samoexpazivního stentu ve spojení s technikou T.E.M. Miniinvazívna chirugia e endoskopia 2007; 1: 14-16
 105. Martínek L., Dostalík J., Vávra P., Guňková P., Guňka I. Implementace skórovacího systému POSSUM pro objektivizaci morbidity laparoskopických operací kolorekta [Implementation of POSSUM Scoring Systém in Assessing Morbidity after Laparoscopic Colorectal Surgery]. Rozhl. Chir. 2008; 87, 1: 26-31
 106. Ihnát,P., Vávra,P., Dostalík,J., Guňková,P., Vávrova,M., Horáček,J. Naše zkušenosti s radiofrekvenčně asistovanou resekcí jater pro jaterní tumory. Rozhl. Chir. 2008; 87 (2): 96-100.
 107. El-Gendi,A., Khorsandi,S., Pai,M., Zacharoulis,D., Pellici,R., Milicevic,M., Smadja,C., Navarra,G., Papaevangelou,A.,  Vavra,P., Dostalik,J., Nicholls,J.P., Jensen,S.L., Spalding,D.R.C., Jiao,L.R.,  Habib,N.A. Repeat Hepatic Resections using Radiofrequency Assisted Technique. Digestive Surgery.
 108. Vavra,P., Dostalik,J., Zacharoulis,D., Khorsandi,S.E., Khan,S.A., Habib,N.A. ENDOSCOPIC RADIOFREQUENCY ABLATION IN COLORECTAL CANCER: INITIAL CLINICAL RESULTS OF A NEW BIPOLAR RADIOFREQUENCY ABLATION DEVICE. Diseases of the Colon and Rectum 2009; 52, 2: 355 – 358
 109. Vavra,P., Dostalik,J., Vavrova,M., Gunkova,P., Pai,M., El-Gendi,A., Habib,N., Papaevangelou,A. Transanal Endoscopic Microsurgery (TEM): A Novel Technique for the Repair of Benign Rectovaginal Fistula. The Surgeon 2009; 7,2: 126 – 127.
 110. Zacharoulis,D., Khorsandi,S.E., Vavra,P., Dostalik,J., Navarra,G., Nicholls,J.P., Jiao,L.R., Habib,N.A. PILOT STUDY FOR A NEW BIPOLAR RADIOFREQUENCY ABLATION/ASPIRATOR DEVICE IN THE MANAGEMENT OF PRIMARY AND SECONDARY LIVER CANCERS. Liver Int. 2009 Jul;29(6):824-30.
 111. Vavra,P., El-Gendi,A., Vavrova,M., Papaevangelou,A., Dostalik,J., Martinek,L., Ihnat,P., Habib,N.A. Hand – assisted laparoscopic liver resection using Habib´s technique: a novel aproach. Eur Surg 2008; 40: 19
 112. Ihnat,P., Vavra,P., Dostalik,J., Vavrova,M., Machytka,E. Radiofrequency-assisted liver resection – our experience. Eur Surg 2008; 40: 21
 113. Vavra,P., El-Gendi,A., Dostalik,J., Gunkova,P., Vavrova,M., Machytka,E., Ihnat,P., Habib,N.A. Novel radiofrequency techniques in surgery: laparoscopic Habib 4X, Hexablate, Endoblate.Eur Surg 2008; 40: 78 – 79
 114. El-Gendi AM, Vavra P, Pai M, Damrah O, Habib NA. Survival and Outcome after Hepatic Resection and Combined Resection/Ablation of Multiple Bilobar Liver Metastases from Colorectal Carcinoma using a Radiofrequency Bipolar Device. 8th Egyptian congress of surgical oncology. 19-20 June 2008, Egypt. Supplement.
 115. Vavra P, El-Gendi A, Vavrova M, Papaevangelou A, Dostalik J, Martinek L, Ihnat P, Habib NA. Hand – Assisted Laparoscopic Liver Resection Using Habib’s Technique: a Novel Approach. 11th World Congress of Endoscopic Surgery, 21st Annual Meeting of Japan Society for Endoscopic Surgery (JSES), Endoscopic and Laparoscopic Surgeons of Asia (ELSA) 2008, 2-6 September 2008, Yokohama, Japan. Suplement, p.270.
 116. Vavra P, El-Gendi A, Dostalik J, Gunkova P, Vavrova M, Machytka M, Ihnat P, Habib NA. Novel Radiofrequency Techniques in Surgery: Laparoscopic Habib 4X, Hexablate, Endoblate. 11th World Congress of Endoscopic Surgery, 21st Annual Meeting of Japan Society for Endoscopic Surgery (JSES), Endoscopic and Laparoscopic Surgeons of Asia (ELSA) 2008, 2-6 September 2008, Yokohama, Japan. Suplement, p.271.
 117. Khorsandi,S.E., Zacharoulis,D., Vavra,P., Navarra,G., Kysela,P., Habib,N. The modern use of radiofrequency energy in surgery, endoscopy and interventional radiology. Eur Surg 2008; 40 (5): 204-210
 118. Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Mazur,M., Richter,V., Anděl,P., Guňková,P., Guňka,I. Výhody laparoskopického přístupu u operací v podbráničním prostoru a hluboko v malé pánvi. V. Český chirurgický sjezd a XXXVI. Společný sjezd českých a slovenských chirurgů. 8.-10. října 2008, Praha, Česká republika. Supplement.
 119. Vávra,P., El-Gendi,A., Vávrová,M., Papaevangelou,A., Dostalík,J., Martínek,L., Ihnát,P. Habib,N. Manuálně asistovaná laparoskopická radiofrekvenční resekce jater: Nový přístup k léčbě jaterních metastáz. V. Český chirurgický sjezd a XXXVI. Společný sjezd českých a slovenských chirurgů. 8.-10. října 2008, Praha, Česká republika. Supplement.
 120. Martínek,L., Dostalík,J., Guňková,P., Guňka,I., Vávra,P. Pooperační komplikace v elektivní kolorektální chirurgii ve vztahu k věku, ASA klasifikaci a operační technice. V. Český chirurgický sjezd a XXXVI. Společný sjezd českých a slovenských chirurgů. 8.-10. října 2008, Praha, Česká republika. Supplement.
 121. Dostalík J., Martínek L., Guňková P., Guňka I., Vávra P., Ihnát P. Laparoskopické řešení parastomální kýly. Miniinvazivní přístup v řešení chorob GIT. 13.-14.11.2008, Ostrava. Supplement, p.3
 122. Martínek L., Dostalík J., Guňková P., Guňka I., Mazur M., Vávra P., Foltys A. Chirurgické lepidlo Glubran 2 – možnost fixace síťky při laparoskopické hernioplastice. Miniinvazivní přístup v řešení chorob GIT. 13.-14.11.2008, Ostrava. Supplement, p.6
 123. Vávra P. , El-Gendi A. , Dostalík J., Ihnát P. , Vávrová M., Martínek L. , Papaevangelou A. , Toyama Y. , Otsuka Y. , Habib N. Laparoskopie a resekce jater. Miniinvazivní přístup v řešení chorob GIT. 13.-14.11.2008, Ostrava. Supplement, p.14
 124. Ihnát P., Vávra P., Dostalík J., Guňková P., Martínek L.  Možnosti a výsledky léčby nádorů jater.  Miniinvazivní přístup v řešení chorob GIT. 13.-14.11.2008, Ostrava. Supplement, p.15
 125. Guňka I., Martínek L., Dostalík J., Guňková P., Mazur M., Vávra P. Je věk rizikovým faktorem laparoskopických operací kolorekta? Miniinvazivní přístup v řešení chorob GIT. 13.-14.11.2008, Ostrava. Supplement, p. 26
 126. Guňková P., Martínek L., Dostalík J., Guňka I., Mazur M., Vávra P. Konverze a pooperační komplikace v laparoskopické kolorektální chirurgii. Miniinvazivní přístup v řešení chorob GIT. 13.-14.11.2008, Ostrava. Supplement, p.30
 127. El-Gendi AM, Khorsandi SE, Pai M, Vavra P, Zacharoulis D, Nicholls JP, Spalding D, Jiao LR, Habib NA . REPEAT HEPATIC RESECTION USING A RADIOFREQUENCY ASSISTED TECHNIQUE. 2nd Biennial Congress of Asian-Pacific Hepato-Pancreto-Biliary Association. March 25 – 27, 2009 Bangkok, Thailand. Supplement.
 128. Khorsandi SE, Zacharoulis D, Vavra P, Navarra G, Nicholls JP, Jiao LR, Habib NA. Initial Clinical Results of a New Bipolar Radiofrequency Ablation/Aspirator Device (Hexablate) in the Management of Primary and Secondary Liver Cancers: O90. British Journal of Surgery. 95 Supplement 4:19, June 2008. [SARS abstract: The Society of Academic and Research Surgery: Oral presentation 5]. AN: 00002413-200806001-00069.
 129. Khorsandi SE, Zacharoulis D, Vavra P, Dostalik J, Navarra G, Jiao L, Habib N. A feasibility study for a new bipolar radiofrequency ablation/aspirator device (Hexablate) in the management of primary and secondary liver cancers: preliminary results: ID 520 Reference ABS1646406444. British Journal of Surgery. 95 Supplement 7:49, September 2008. [AUGIS abstracts 2008: The Association of Upper Gastrointestinal Surgeons for Great Britain and Ireland: Posters: Specialty: HPB]. AN: 00002413-200809001-00171.
 130. Khorsandi SE, Vavra P, Zacharoulis D, Jiao L, Habib N. Endoscopic radiofrequency ablation in colorectal cancer: initial clinical results of a new bipolar radiofrequency ablation device (Endoblate). British Journal of Surgery. 95 Supplement 3:49, May 2008. [ASGBI abstracts 2008: oral presentations: Technology for surgeons: Technology for surgeons 0430]. AN: 00002413-200805001-00142.
 131. Anděl, P., Černoch, J., Vávra, P., Dostalík, J. Paliative treatment of advanced rectal carcinoma by selfexpanding stent – Is a method of transanal endoscopy microsurgery (TEM) able to change a complication rate? [Paliativní terapie pokročilého karcinomu rekta implantací samoexpanzivního stentu – Ovlivní metoda TEM při implantaci výskyt komplikací?] Česká a Slovenská Gastroenterologie a Hepatologie 2007; 61 (4): 226-228.         http://www.scopus.com/scopus/inward/record.url?eid=2-s2.0- 39849104442&partnerID=40
 132. Anděl, P., Dostalík, J., Pelikán, A., Martínek, L., Vávra, P., Kubala, O. Transanal endoscopic microsurgery (TEM) in teaching hospital Ostrava [Transanální endoskopická mikrochirurgie ve FN Ostrava] Česká a Slovenská Gastroenterologie a Hepatologie 2007; 61 (5):264-268.http://www.scopus.com/scopus/inward/record.url?eid=2-s2.0-39849094896&partnerID=40
 133. Ihnat,P., Martinek,L., Dostalik,J., Vavra,P., Gunkova,P. Laparoscopic treatment of iatrogenic ureter injury in colorectal surgery. 17th International EAES (European Association for Endoscopic Surgery) congress, 17 – 20 June 2009,  Prague, Czech Republic. Supplement.
 134. Gunka,I., Martinek,L., Dostali,J., Gunkova,P., Mazur,M., Vavra,P. Survival after curative laparoscopic versus open surgery for colon cancer. 17th International EAES (European Association for Endoscopic Surgery)  congress, 17 – 20 June 2009,  Prague, Czech Republic. Supplement.
 135. Martinek,L., Dostali,J., Gunka,I., Gunkova,P., Vavra,P., Ostruszka,P. Long-term oncologic outcomes of laparoscopic surgery for rectal cancer. 17th International EAES (European Association for Endoscopic Surgery)  congress, 17 – 20 June 2009,  Prague, Czech Republic. Supplement.
 136. Dostalik,J., Martinek,L., Gunka,I., Gunkova,P., Vavra,P., Bortlicek,M. Laparoscopic surgery for rectal cancer in palliative intent. 17th International EAES (European Association for Endoscopic Surgery) congress, 17 – 20 June 2009,  Prague, Czech Republic. Supplement.
 137. Khorsandi,S.E., Vavra,P., Dostalik,J.  Zacharoulis,D.,  Khan,S.A.,  Habib,N.A. Pilot clinical study on a new bipolar radiofrequency ablation device in the endoscopic palliation of rectal cancer (Endoblate). International Surgical Week ISW 2009, Adelaide, Australia, September 6-10, 2009. Abstrakt book, p. 129.
 138. Khorsandi,S.E., Zacharoulis,D., Vavra,P., Dostalik,J., Navarra,G., Jiao,L.R., Habib,N.A. Short term data from a pilot study on a new bipolar radiofrequency ablation/aspirator device in the management of liver cancer. International Surgical Week ISW 2009, Adelaide, Australia, September 6-10, 2009. Abstrakt book, p.32
 139. Martinek,L., Dostalik,J., Gunka,I., Gunkova,P.,  Ostruszka,P., Vavra,P. Long-term results of laparoscopic surgery for rectal cancer. International Surgical Week ISW 2009, Adelaide, Australia, September 6-10, 2009. Abstrakt book, p.279
 140. El-Gendi,AM, Vavra,P, Pai,M, Damrah,O, Habib,NA. Survival and outcome after hepatic resection or combined resection ablation of multiple bilobar colorectal liver metastases. The 2nd KHIBC (King Hussein institute for biotechnology and cancer) MENA CANCER RESEARCH CONFERENCE, October 2-3, 2009, Amman, Jordan. Supplement p. 27.
 141. Lipská,L., Visokai,V. Recidiva kolorektálního karcinomu. Kapitola 5.13. Dostalik,J., Vavra,P. Laparoskopické resekce jater. Grada Publishing, Praha 2009, s.456. ISBN 978-80-247-3026-4
 142. Martínek L., Dostalík J., Guňka I., Guňková P., Vávra P. Laparoskopická chirurgie karcinomu rekta – dlouhodobé výsledky [Laparoscopic Surgery for Rectal Carcinoma – Long-Term Outcomes]. Rozhl. Chir. 2009; 88 (11): 675-680.
 143. Ihnat,P., Martinek,L., Dostalik,J., Vavra,P., Gunkova,P. Laparoscopic treatment of iatrogenic ureter injury in colorectal surgery. Surg Endosc 2010; 24: 134 ISSN 0930-2794
 144. Gunka,I., Martinek,L., Dostalik,J., Gunkova,P., Mazur,M., Vavra,P. Survival after curative laparoscopic versus open surgery for colon cancer. Surg Endosc 2010; 24: 101   ISSN 0930-2794
 145. Martinek,L., Dostalik,J., Gunka,I., Gunkova,P., Vavra,P., Ostruszka,P. Long-term oncologic outcomes of laparoscopic surgery for rectal cancer. Surg Endosc 2010; 24: 105 ISSN 0930-2794
 146. Dostalik,J., Martinek,L., Gunka,I., Gunkova,P., Vavra,P., Bortlicek,M. Laparoscopic surgery for rectal cancer in palliative intent. Surg Endosc 2010; 24: 106 ISSN 0930-2794
 147. Vávra P. Vliv distálního intramurálního šíření nádoru a vzdálenosti dolní nesekční linie na prognózu pacientů s karcinomem rekta. XXIII. Petřivalského-Rapantův den a 56. Mezinárodní kongres českých a slovenských dětských chirurgů. 29.-30.4.2010, Olomouc. Suplement p.19
 148. Martínek L., Dostalík J., Guňka I., Guňková P., Vávra P. Vliv konverze na výsledky laparoskopických resekcí kolorektálního karcinomu. XXIII. Petřivalského-Rapantův den a 56. Mezinárodní kongres českých a slovenských dětských chirurgů. 29.-30.4.2010, Olomouc. Suplement p.23
 149. Vávra,P., Ihnát,P., El-Gendi,A., Vávrová,M., Ostruszka,P., Dostalík,J., Martínek,L., Jonszta,T., Czerny,D., , Habib,N. Hand-Assisted Laparoscopic Liver Resection Using Habib´s Technique: an Early Experience. ELSA – 10th meeting of endoscopic and laparoscopic surgeons of Asia, November 25-27, 2010, Hanoi, Vietnam. Suplement 186.
 150. Vávra,P., El-Gendi,A., Ihnát,P., Vávrová,M., Dostalík,J., Guňka,I., Martínek,L., Ostruszka,P., Habib,N.  Laparoscopic Liver Resection: Combination of Hand-Assisted and Radiofrequency Technique. ELSA – 10th meeting of endoscopic and laparoscopic surgeons of Asia, November 25-27, 2010, Hanoi, Vietnam. Suplement 177.
 151. Gunkova P, Martinek L, Dostalik J, Gunka I, Vavra P, Mazur M. Laparoscopic approach to retrorectal cyst. World J Gastroenterol. 2008 Nov 14;14(42):6581-3.
 152. Vávra,P., Jelínek,P., Jonszta,T., Twardziková,P., Hasal,M., Habib,N. Miniinvazivní přístup v léčbě hepatocelulárního karcinomu. 8. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie: Jednoduché laparoskopické a torakoskopické výkony. 3.- 4. listopadu 2011, Ostrava. Suplement, p.12
 153. Martínek,L., Dostalík,J., Guňková,P., Guňka,I., Vávra,P., Mazur,M. Primoimplantace síťky – prevence parastomální hernie. 8. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie: Jednoduché laparoskopické a torakoskopické výkony. 3.- 4. listopadu 2011, Ostrava. Suplement, p.13
 154. Vavra,P., Ihnat,P., Vavrova,M., Martinek,L., Dostalik,J., Habib,N. Hand – Assisted Laparoscopic Liver Resection Using Habib’s Technique: an Early Experience. Videosurgery and other miniinvasive techniques 2012;7(1):8-12.
 155. Dostalík,J., Guňková,P., Martínek,L., Vávra,P., Guňka,I., Mazur,M. 1000 laparoskopických operací na kolorektu [1000 Laparoscopic Colorectal Operations]. Rozhl.Chir., 2011; 90, 8: 457-462
 156. Vávrova,M., Slezáček,I., Vávra,P., Karlová,P., Procházka,V.Pseudoaneurysm of the left internal carotid artery following tonsillectomy. Vasa 2011; 40 (6): 491 – 494. doi: 10.1024/0301-1526/a000153
 157. Ihnát,P., Vávra,P., Rudinská,L., Ostruszka,P., Dostalík,J. Radiofrequency assisted liver resection: short term results in a single institution. Bratisl Lek Listy 2013; 114 (1):19–22
 158. El Gendi A,Vavra P, ElKayal E, Habib N, Baki NA. Radiofrequency Assisted Hepatic Resection: a New Technique Using a Bipolar Device. Journal of hepatology 2010; 52: 189
 159. Gunka I, Dostalik J, Martinek L, Gunkova P, Mazur M, Vavra P. Long-term results for laparoscopic versus open surgery for nonmetastatic colorectal cancer. Acta Chir Belg 2012 Mar-Apr;112(2):139-47. PubMed PMID: 22571077.
 160. Vavra,P., Nowakova,J., Hasal,M., Jonszta,T., Vavrova,M., Ihnat,P., Penhaker,M., Habib,N. Srovnání otevřené a laparoskopické radiofrekvenčně asistované resekce jater. XXIV. Petřivalského-Rapantův den, 26.-27.4.2012, Olomouc. Suplement p.16
 161. Vávra,P., Jelínek,P., Ihnát,P., Ostruszka,P., Rydlová,M., Horáček,J. Distální intramurální šíření nádoru rekta a jeho vliv na prognózu pacientů s karcinomem rekta. Kongres s mezinárodní účastí Letovice Care, 24.-26.5.2012, Letovice. Suplement p.35-36
 162. El‐Gendi A., Bessa S., Sharaan M.,Vavra P. Staging, Resectability, And Outcome In Patients With Gallbladder Carcinoma. 10th World Congress of the International Hepato – Pancreato – Biliary Association, July 1-5, 2012, Paris, France. Supplement p.775
 163. Vavra P., Twardzikova P., El‐Gendi A., Vavrova M., Jonszta T., Hasal M.,  Ihnat P., Habib N.  HCC ‐ Options and Limits. 10th World Congress of the International  Hepato – Pancreato – Biliary Association, July 1-5, 2012, Paris, France. Supplement p.1075.
 164. Vavra,P., Twardzikova,P., Penhaker,M., Vavrova,M., Jonszta,T., Hasal,M., Nowakova,J., Ihnat,P., Habib,N. Hepatocellular Carcinoma: Options and Limits. VI. Slovenský chirurgický kongres a XXXIX. Spoločný zjazd českých a slovenských chirurgov s medzinárodnou účasťou, 12.-14.9.2012, Košice, Slovensko. Supplement p.35, ISBN 978-80-7097-969-3
 165. Vavra,P., Hasal,M., Ihnat,P., Nowakova,J., Czerny,D., Jelinek,P., Penhaker,M., Ostruszka,P., Habib,N. Laparoscopic Liver Resections. VI. Slovenský chirurgický kongres a XXXIX. Spoločný zjazd českých a slovenských chirurgov s medzinárodnou účasťou,, 12.-14.9.2012, Košice, Slovensko. Supplement p.4, ISBN 978-80-7097-969-3
 166. Vávra,P., Třeška,V., Ostruszka,P., Sutnar,A., Fichtl,J., Hozáková,L., Mitták,M., Horáček,J. Chirurgické řešení komplikované jaterní echinokokózy u dvou bulharských občanů na dvou pracovištích v České republice. Rozhl Chir 2012; 91:381-387
 167. Vávra P., Nowaková J., Hasal P., Penhaker M., Ihnát P., Ostruszka P., Jelínek P. Resekce jaterních tumorů: srovnání laparoskopického a otevřeného přístupu. 12. Česko – Polsko – Slovenský kongres miniinvazivní chirurgie, 9. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie, 1.11.2012 – 02.11.2012, Ostrava. Suplement p.28
 168. Ihnát P., Penhaker M., Vávra P., Ostruszka P., Jelínek P. Radiofrekvenční energie – nejrozšířenější miniinvazivní technologie v medicíně. 12. Česko – Polsko – Slovenský kongres miniinvazivní chirurgie, 9. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie, 1.11.2012 – 02.11.2012, Ostrava. Suplement p.32
 169. Pelikán,A., Tulinský,L., Zonča,P., Vávra,P., Ihnát,P. Chirurgická léčba stenotického karcinomu rekta. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia 2012;4:4-6
 170. Martinek L, Dostalik J, Gunkova P, Gunka I, Vavra P, Zonca P. Impact of conversion on outcome in laparoscopic colorectal cancer surgery. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques 2012; 7 (2): 74-81
 171. Penhaker, M.; Vavra, P.; Hlavackova, M.; Kracmar, J., Prokop, L.; Sikora, T. “Linear Surgical Instrument for Bipolar Multielectrode Radiofrequency Ablation” In Aspects of Computational Intelligence: Theory and Applications, V 2, Topics in Intelligent Engineering and Informatics, Springer Berlin Heidelberg Editor Madarász, L., Zivcak, J., pp. 307-333, 2013, ISSN 978-3-642-30667-9  DOI 10.1007/978-3-642-30668-6_21, ISBN 8 2013-01-01
 172. Grepl, J., Penhaker, M., Hlavackova, M., Vavra, P., Prokop, L., Sikora, T., Horyl, P. Layout Optimization of Electrodes for Radiofrequency Ablation. Instrument In IEEE 11th International Symposium on Applied Machine Inteligence and Informatics (SAMI), pp. 165-168, January 31 – February 2, 2013, Hermany Slovakia, ISBN: 978-1-4673-5926-9
 173. VÁVRA, Petr. Laparoskopické radiofrekvenčně asistované resekce jater. Banská Bystrica: Marko BB, 2013. 185 s. ISBN 978-80-968076-7-3.
 174. VÁVRA, Petr. Transanální endoskopická mikrochirurgie (TEM). In: Praktická proktologie. Ladislav Horák a kolektiv. Praha: Grada Publishing, 2013, s.209-213. ISBN 978-80-247-3595-5.
 175. Pelikán,A., Tulinský,L., Zonča,P., Vávra,P., Ihnát,P. K chirurgické léčbě kolorektálního karcinomu ve věku nad 70 let. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia 2013; 1:4-7
 176. Ihnát,P., Martínek,L., Ihnát Rudinská,L., Mitták,M., Vávra,P., Zonča,P. Cirkumferenčný resekčný okraj v modernej liečbe karcinómu rekta. Rozhl Chir 2013;92(6):297-303
 177. Guňková,P., Guňka,I., Martínek,L., Richter,V., Vávra,P., Ihnát,P., Mazur,M., Dostalík,J., Zonča,P. Vliv dehiscence anastomózy na onkologické výsledky u resekčních výkonů pro karcinom rekta. Rozhl Chir 2013;92(5):244-249
 178. Ihnát P., Dvořáčková J., Delongová P., Horáček J., Vávra P., Martínek L., Zonča P. Karcinóm rekta – principy onkochirurgickej radikality so zameraním na cirkumferenčný resekčný okraj.  Miniinvazívna chirurgia a endoskopia 2013, 2, s.13-17
 179. Ihnát P, Dvořáčková J., Delongová P, Vávra P, Martínek L, Guňková P, Pelikán A, Zonča P.Vliv zavedení standardního protokolu na kvalitu hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu. 40.česko – slovenský chirurgický kongres s mezinárodní účastí. 6. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 11.-13.9.2013, Plzeň. Suplement, 100.
 180. Vávra P, Nowakova J, Hasal M, Ihnát P, Penhaker M,Ostruszka P, Zonča P. Laparoskopické resekce sekundárních nádorů jater. 40.česko – slovenský chirurgický kongres s mezinárodní účastí. 6. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 11.-13.9.2013, Plzeň. Suplement, 158.
 181. Vávra,P., Twardziková,P., Penhaker,M., Jonszta,T., Hasal,M., Nowaková,J., Ihnát,P., Czerný,D., Zonča,P. Hepatocelulární karcinom: možnosti a limity chirurgické léčby. 5. kongres České gastroenterologické společnosti. 7.-9.11.2013, Karlovy Vary. Gastroent Hepatol 2013; 67 (Suppl 3),17. ISSN 1804-7874 (Print) ISSN 1804-803X (On-line)
 182. Ihnát,P., Delongová,P., Dvořáčková,J., Horáček,J., Vávra,P., Martínek,L., Guňková,P., Pelikán,A., Zonča,P. Zvýšení kvality histopatologického hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu prostřednictvím zavedení standardního protokolu. Rozhl Chir 2013;92(12):703-707
 183. Zonča,P., Ihnát,P., Peteja,M., Guňková,P., Vávra,P., Martínek,L. Laparoskopická laváž a drenáž v léčbě akutní divertikulitidy: je čas na změnu? Rozhl Chir 2013;92(11):634-639
 184. PENHAKER, M., J. KIJONKA, Petr VÁVRA, J. GREPL a M. AUGUSTYNEK. Biotelemetric wireless network with advanced architecture. (2013 International Conference on Biomedical Engineering and Environmental Engineering, ICBEEE 2013; 1 December 2013 through 2 December 2013, Singapore). WIT transactions on the built environment. 2014, vol. 145, p. 147-154. ISSN 1743-3509.
 185. Vavra,P., Penhaker,M., Jurcikova,J., Crha,M., Skrobankova,M., Delongova,P., Habib,N., Ihnat,P. , Zonca,P. A New Technique for Liver Resection – Semi-Spherical Radiofrequency Bipolar Device: experimental in vivo study. 11th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association. March 22 – 27, 2014, Coex, Seoul, Korea. HPB 2014, 16 (Suppl. 2), 397–144
 186. Vavra,P., Nowakova,J., Jelinek,P., Hasal,M., Jurcikova,J., Ihnat,P., Ostruszka,P., Habib,N., Zonca,P. Radiofrequency-assisted liver resections: comparison of open and laparoscopic techniques. 11th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association. March 22 – 27, 2014, Coex, Seoul, Korea. HPB 2014, 16 (Suppl. 2), 397–144
 187. VÁVRA, Petr, M. PENHAKER, J. GREPL, Jana JURČÍKOVÁ, J. PALEČEK, M. CRHA, J. NOWAKOVÁ, M. HASAL, M. ŠKROBÁNKOVÁ, Petr OSTRUSZKA, Peter IHNÁT, Patricie DELONGOVÁ, D. ŠALOUNOVÁ, N. A. HABIB a Pavel ZONČA. Technical development of a new semispherical radiofrequency bipolar device (RONJA): Ex Vivo and In Vivo studies. BioMed research international [online]. 2014, 2014(Article ID 532792), 1-7. [cit. 2014-04-28]. ISSN 2314-6133. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1155/2014/532792.
 188. VÁVRA, Petr, Jana NOWAKOVÁ, Petr JELÍNEK, Martin HASAL, Marek PENHAKER, Peter IHNÁT, Jana JURČÍKOVÁ, Nagy HABIB a Pavel ZONČA. Radiofrequency-assisted liver resections: comparison of open and laparoscopic techniques. Hepato-gastroenterology 2014; 61:2359-2366 doi 10.5754/hge13987.  ISSN 0172-6390.
 189. VÁVRA, Petr, Marek PENHAKER, Jana JURČÍKOVÁ, Martina ŠKROBÁNKOVÁ, Michal CRHA, Petr OSTRUSZKA, Peter IHNÁT, Jan GREPL, Patricie DELONGOVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Václav PROCHÁZKA, Dana ŠALOUNOVÁ, Miša ŠKORIČ, Petr RAUŠER, Nagy HABIB a Pavel ZONČA. Semi-Spherical Radiofrequency Bipolar Device – a New Technique for Liver Resection: experimental in vivo study on the porcine model. Technology in Cancer Research and Treatment 2015; 14(5): 573-582. DOI:10.7785/tcrt.2012.500432. ISSN:1533-0346.
 190. IHNAT, Peter, Lubomir MARTINEK, Petr VAVRA, Marcel MITTAK, Lucia IHNAT RUDINSKA, Pavel ZONCA. Quality of life following laparoscopic and open resection of colorectal cancer. Digestive Surgery 2014 Jul 2;31(3):161-168
 191. JALŮVKA, František, Petr OSTRUSZKA, P. SITEK, Aleš FOLTYS, Petr VÁVRA, Petr JELÍNEK a Pavel ZONČA. Sagitální typ bércové amputace u pacientů se syndromem diabetické nohy. Rozhledy v chirurgii. 2014, 93(3), 139-142. ISSN 0035-9351.
 192. Ihnát P., Vávra P., Guňková P., Pelikán A., Zonča P. 3D High Resolution Anorectal Manometry in functional anorectal evaluation. Rozhl Chir 2014;93:524-529
 193. Vavra,Petr, Jana Nowakova, Petr Ostruszka, Martin Hasal, Jana Jurcikova, Lubomir Martinek, Marek Penhaker, Peter Ihnat, Nagy Habib, Pavel Zonca. Colorectal cancer liver metastases: laparoscopic and open radiofrequency-assisted Sumery. Videosurgery Miniinv 2015; 10 (2): 205–212. DOI: 10.5114/wiitm.2015.52082
 194. VÁVRA, Petr, Marek PENHAKER, Jana JURČÍKOVÁ, Martina ŠKROBÁNKOVÁ, Michal CRHA, Petr OSTRUSZKA, Peter IHNÁT, Jan GREPL, Patricie DELONGOVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Václav PROCHÁZKA, Dana ŠALOUNOVÁ, Miša ŠKORIČ, Petr RAUŠER, Nagy HABIB a Pavel ZONČA. Semi-Spherical Radiofrequency Bipolar Device – a New Technique for Liver Resection: experimental in vivo study on the porcine model. Technology in Cancer Research and Treatment 2015; 14(5): 573-582. DOI:10.7785/tcrt.2012.500432. ISSN:1533-0346.
 195. Vávra Petr, Martina Škrobánková, Jan Grepl, Michal Crha, Marek Penhaker, Jana Jurčíková, Miša Škorič, Petr Raušer, Petr Ostruszka, Peter Ihnát, Patricie Delongová, Jana Dvořáčková, Václav Procházka, Dana Šalounová, Nagy Habib, Pavel Zonča. New semi-spherical radiofrequency energy device for liver resection: an experimental study in pigs. ACTA VET. BRNO 2015, 84: 397-401; doi:10.2754/avb201584040397
 196. Vávra,P., Karnik,L., Skrobankova,M., Jurcikova,J., Prochazka,V., Ihnat,P., Peteja,M., Czudek,S., Zonca,P. Adjustable laparoscopic surgical device – LARA-K1:  A new approach to the posterior segments liver resection – experimental ex vivo study. Surg Innov; 2016; first published on August 16, doi:10.1177/1553350616664073
 197. Ihnát P, Martínek L, Vávra P, Zonča P. Novel combined approach in the management of non-healing solitary rectal ulcer syndrome – laparoscopic resection rectopexy and transanal endoscopic microsurgery. Videosurgery Miniinv 2015; 10(2): 295-298.
 198. Ihnát P, Delongová P, Horáček J, Ihnát Rudinská L, Vávra P, Zonča P. The impact of standard protocol implementation on the quality of colorectal cancer pathology reporting. World J Surg 2015 Jan; 39(1): 259-265
 199. Ihnát P, Vávra P, Zonča P. Treatment strategies for colorectal carcinoma with synchronous liver metastases: which way to go? World J Gastroenterol 2015 Jun14; 21(22):7014-21.
 200. Vavra P, Penhaker M, Grepl J, Skrobankova M, Palecek J, Crha M, Ihnat P, Jurcikova J, Habib N, Zonca P. TECHNICAL DEVELOPMENT OF A NEW SEMI-SPHERICAL RADIOFREQUENCY BIPOLAR DEVICE (RONJA): EX VIVO AND IN VIVO STUDY. HPB (2015), 17: 25–266. Special Issue: Abstracts of the Fifth Biennial Congress of the Asian-Pacific Hepato-Pancreato-Biliary Association, 18-21 March 2015, Singapore. doi: 10.1111/hpb.12403
 201. Vavra P, Karnik L, Skrobankova M, Palecek J, Jurcikova J, Prochazka V, Ihnat P, Zonca P. ADJUSTABLE LAPAROSCOPIC RADIOFREQUENCY SURGICAL DEVICE – LARA-K1: A NEW ATTITUDE TO POSTERIOR SEGMENT LIVER RESECTIONS. HPB (2015), 17: 25–266. Special Issue: Abstracts of the Fifth Biennial Congress of the Asian-Pacific Hepato-Pancreato-Biliary Association, 18-21 March 2015, Singapore. doi: 10.1111/hpb.12403
 202. Vávra P., Penhaker M., Jurčíková J., Crha M., Škrobánková M., Delongová P., Ihnát P., Šalounová D., Habib N., Zonča P. Nová metoda jaterní resekce – radiofrekvenční operační nástroj pro polosférickou aplikaci: experimentální in vivo studie. 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu, supplement, 15.–16. 6. 2015, Plzeň
 203. Vávra P., Kárník L., Škrobánková M., Paleček J., Jurčíková J., Procházka V., Ihnát P., Peteja M., Pelikán A., Zonča P. Adjustabilní laparoskopický radiofrekvenční operační nástroj – LARA-K1: inovativní přístup k resekci postero-superiorních jaterních segmentů. 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu, supplement, 15.–16. 6. 2015, Plzeň
 204. Peteja M., Zonča P., Vávra P., Lerch M. Pancreatico-jejuno anastomóza dle Blumgarta. 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu, supplement, 15.–16. 6. 2015, Plzeň
 205. Zonča P., Peteja M., Vávra P., Richter V. ALPPS. 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu, supplement, 15.–16. 6. 2015, Plzeň
 206. Vávra P., Penhaker M., Škrobánková M., Grepl J., Pavlů I., Jurčíková J.,Snášel V., Peteja M., Nowaková J., Hasal M., Toman D., Zonča P. Inovační technologie v chirurgii jater. 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu, supplement, 15.–16. 6. 2015, Plzeň
 207. Vávra P., Vávrová M., Delongová P., Jonszta T., Dvořáčková J., Pelikán A., Penhaker M., Nowaková J, Peteja M, Zonča P.  Hepatální pseudoléze v blízkosti falciformního ligamenta. Rozhl Chir 2015;94:450-453
 208. Czudek S., Pelikán A., Spinczyk D., Vávra P., Zonča P.: Imaging navigation aiding destroying focal liver lesions.  International Journal of Health Sciences, /Open/3, 2, 2015
 209. Peteja M., Pelikán A., Vávra P., Lerch M., Ihnát P., Zonča P., Janout V.: Associating Liver Partition and Portal Vein Ligation for Staged Hepatectomy: a contemporary surgical oncology conundrum“ 2015, Journal of Gastrointestinal & Digestive System /USA – Open/, 5:296
 210. Pelikán A., Pelikánová I., Vávra P., Zonča P.: Modern Nursing in the Process of Ethical Changes in Surgery, Journal of Medical Sciences
 211. Ihnát P, Peteja M, Vávra P, Tulinský L, Zonča P. Current standards of care in the management of patients with abdominal sepsis. Rozhl Chir 2015; 94(6): 234-237.
 212. HOZÁKOVÁ, Lubomíra a Petr VÁVRA. Kazuistika pacienta s amébovým abscesem jater. In: XIX. slovensko-český kongres o infekčných chorobách. 10.-12. jún 2015. Trnava, 2015, S. 88. ISBN 978-80-8082-844-8.
 213. Vávra,P., Jaroš,M., Strakoš,P, Roman,J., Škrobánková,M., Pavlů,I., Jonszta,T., Krupa,P., Peteja,M., Ihnát,P., Zonča,P. Vývoj zobrazovacího 3D softwaru a jeho implementace do algoritmu vyšetřování primárních a sekundárních jaterních tumorů. XXVI. Petřivalského – Rapantovy dny, supplement, 21.-22.4.2016, Olomouc
 214. Zonča,P., Peteja,M., Richter,V., Vávra,P., Mitták,M., Ostruszka,P., Tulinský,L. Miniinvazivní resekce jícnu s intratorakální anastomózou. XXVI. Petřivalského – Rapantovy dny, supplement, 21.-22.4.2016, Olomouc
 215. VÁVRA, Petr, Tomáš KARÁSEK, Milan JAROŠ, et al. 3D vizualizace a on-line navigace před velkými jaterními resekcemi. In: 12. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie: Sborník přednášek. 1. vydání. Ústí nad Labem: BOS. org s.r.o., 2016, s. 11-12. ISBN 978-80-87562-59-8.
 216. VÁVRA, Petr, Jan ROMAN, Peter IHNÁT, Matúš PETEJA a Pavel ZONČA. Emborrhoid – embolizace hemoroidů: pro a proti. In: 12. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie: Sborník přednášek. 1. vydání. Ústí nad Labem: BOS. org s.r.o., 2016, s. 14-15. ISBN 978-80-87562-59-8.
 217. Vávra,P. Haemorrhoid embolisation: con. CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of  Europe) 2016: supplement. September 10-14, 2016, Barcelona
 218. Peteja,M., Zonča,P., Vávra,P., Schadde,E. Základy jaterní chirurgie. Ostravská univerzita v Ostravě, 2016, 200 s., ISBN:978-80-7464-814-4
 219. Ihnát, P., Guňková, P., Peteja, M., Vávra, P., Pelikán, A., & Zonča, P. (2016). Diverting ileostomy in laparoscopic rectal cancer surgery: high price of protection. Surgical endoscopy, 30(11), 4809-4816. IF 3,54
 220. Zonča,P., Peteja,M., Richter,V., Vávra,P., Ostruszka,P., Worek,D., Stigler,J. Kompletní miniinvazivní Ivor-Lewisova resekce jícnu. Rozhl Chir 2017;96:114-119
 221. Ihnát,P., Vávra,P., Guňková,P., Zatloukal,A., Czudek,S., Zonča,P. Laparoskopická projektivní ileostomie v chirurgii karcinomu rekta. Rozhl Chir 2017;96:120-124
 222. Zonča,P., Peteja,M., Vávra,P., Richter,V., Ostruszka,P. Rizika retroperitoneoskopické adrenalectomie. Rozhl Chir 2017;96:130-133
 223. Vávra,P., Roman,J., Zonča,P., Ihnát,P., Němec,M., Kumar,J., Habib,N and El-Gendi,A.  Recent Development of Augmented Reality in Surgery: A Review. Journal of Healthcare Engineering, vol. 2017, Article ID 4574172, 9 pages, 2017. doi:10.1155/2017/4574172
 224. Toman,D., Vávra,P., Ihnát,P., Peteja,M., Zonča,P. Miniinvazivníresekce jater. Rozhl Chir 2017; 96:284-290
 225. Vavra P, Karnik L, Skrobankova M, Jurcikova J, Ihnat P, Zonca P, Peteja M, El-Gendi A, Czudek S Advancement in liver laparoscopic resection – development of a new surgical device..Braz J Med Biol Res. 2018 Mar 1;51(4):e6062. doi: 10.1590/1414-431X20176062.
 226. Vávra,P., Toman,D., Karásek,T., Jaroš,M., Strakoš,P., Peteja,M., Ihnát,P., Roman,J., Penka,I. Laparoskopické resekce jater a 3D navigace.X. Podlahovy chirurgické dny. Mikulov. 9.-10.10.2017. Sborník abstrakt.
 227. Vávra P. Chirurgie jater – state of the art. Kongres miniinvazívnej chirurgie s medzinárodnou účasťou Tále, Slovensko, 23.-24.11.2017. Sborník abstrakt.
 228. Toman D., Vavra P., Ostruszka P., Jelínek P., Peteja M., Zonca P. Non-alcoholic fatty liver disease and its development to hepatocellular carcinoma in patients with obesity and metabolic syndrome. World Liver Conference 2018, New York, U.S.A ,May 25-26, 2018. Journal of Gastroenterology and Digestive Diseases.Volume 3.p.45
 229. Toman D., Vavra P., Peteja M, Ihnat P., Jelinek P.,Ostruszka P., Penka I. Malign potential of nonalcoholic fatty liver disease in patients with obesity and Metabolic syndrome. The diagnostic management. The Book of Abstracts – APASL STC 2018 on HCC, Yokohama, Japan, P 06-03, p.317. 11.-13.5.2018
 230. Toman D., Vavra P., Karasek T., Ihnat P., Penka I. Creating a 3D model of the liver tumor by image fussion of computed tomography and positron emission tomography for planning the surgical treatment. The Book of Abstracts – APASL STC 2018 on HCC, Yokohama, Japan, P8-11, p.337. 11.-13.5.2018
 231. Toman D., Vavra P., Peteja M, Ihnat P., Penka I. Minimally invasive surgery of liver tumors – the challenge and response. The Book of Abstracts – APASL STC 2018 on HCC, Yokohama, Japan, P 09-02, p.341. 11.-13.5.2018
 232. Toman D., Vávra P., Peteja M., RomanJ., Ihnát P. Předoperační vyšetření před resekcí jater. XXVII. Petřivalského Rapantovy dny. Olomouc. 19. – 20.4.2018. Sborník abstrakt.
 233. Roman J., Vávra P. Chirurgie 2.0: Technologická budoucnost oboru. 8. Kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. Plzeň. 20.-21.9.2018. Sborník abstrakt.
 234. Toman D., Vávra P., Kubala O., Peteja M., Ihnát P., Richter V. Vnitřní kýly. Ostravské chirurgické dny, 13. ročník Miniinvazivní chirurgie, 08.11.2018 – 09.11.2018, Ostrava
 235. Vávra P. 10 let laparoskopie v chirurgii jater. Ostravské chirurgické dny, 13. ročník Miniinvazivní chirurgie, 08.11.2018 – 09.11.2018, Ostrava. Sborník abstrakt.
 236. Roman J., Vávra P. Moderní technologické trendy ve všeobecné chirurgii. Ostravské chirurgické dny, 13. ročník Miniinvazivní chirurgie, 08.11.2018 – 09.11.2018, Ostrava. Sborník abstrakt.
 237. Vávra P., Roman J., Jelínek P. et al. Miniinvazivní technika v chirurgii jater. V. Děčínské chirurgické dny, 27.-28.května 2019, Děčín. Sborník abstrakt
 238. Vávra P.: Milníky, konference a guidelines laparoskopické jaterní chirurgie. 14. Kongres miniinvazivní chirurgie Ostrava, 10.-11.6.2021, Ostrava. Sborník abstrakt
 239. Toman D, Vavra P, Jelinek P, Ostruszka P, Ihnat P, Foltys A, Pelikan A, Roman J. Effect of bariatric surgery on fatty liver disease in obese patients: a prospective one year follow-up study. Biomed Pap. 2021; 165:XX DOI: 10.5507/bp.2021.021
 240. Toman D, Vavra P, Jelinek P, Ostruszka P, Ihnat P, Foltys A, Roman J. A review on fatty liver disease or non-alcoholic fatty liver disease and hepatocellular carcinoma. Research Journal of biotechnology. Vol. 16(10); 156-162; doi: https://doi.org/10.25303/1610rjbt156162
 241. Roman J, Vávra P, Vávrová M et al. A giant solitary fibrous tumour of the liver: a case report. Acta Chirurgica Belgica. 2021. DOI: 10.1080/00015458.2021.1932180. IF 0.803.
 242. Hrubovčák, J, Dudík I, Voves J, Vávra P et al. Latexový a silikonový drén v chirurgii – je zákaz pryžového drénu opravdu krokem dopředu, nebo spíše zpět? Rozhledy v chirurgii. 2022; 101(11), 525-529. doi: 10.33699/PIS.2022.101.11.525-529
 243. Toman D, Sengul I, Vávra P et al. Hepatocellular carcinoma versus nonalcoholic fatty liver disease: metabolic, environmental, and genetic association? De facto? Revista da Associação Médica Brasileira. 2022. 68(5):708-711. DOI: 10.1590/1806-9282.20220147. IF 1.209.
 244. Toman D, Sengul I, Vávra P et al. A narrative review on nonalcoholic fatty liver disease and nonalcoholic steatohepatitis versus hepatocellular carcinoma: do you mind? Revista da Associação Médica Brasileira. 2022. 68(6):871-874. DOI: 10.1590/1806-9282.20220268. IF 1.712.
 245. Mazurová T, Sengul I, Toman D, Vavra P et al.: Endofibrosis as a cause of the peripheral artery disease: a comprehensive review and proposal of two novel algorithms for diagnosis and treatment [PREPRESS]. Rev Assoc Med Bras. 2022
  1. Vávra,P.: Laparoscopic treatment of inguinal hernia. II. kongres laparoskopické chirurgie a endoskopie s mezinárodní účastí. Brno,1996
  2. Czudek,S.,Vávra,P.: Hernioplastica laparoscopica – 1000 TAPP.Laparoskopická konference baltských zemí. Gdaňsk,1997.
  3. Czudek,S.,Vávra,P.: 1000 TAPP. Slovenské endoskopické dny s mezinárodní účastí. Žilina, 1997.
  4. Czudek,S.,Vávra,P.: 1000 TAPP. Laparoskopický kongres EAES (European Assotiation for Endoscopic Surgery). Istanbul, 1997.
  5. Czudek,S.,Vávra,P: 1000 TAPP. European institute for telesurgery. Strasbourg, 1997.
  6. Czudek,S.,Vávra,P.: 1000 TAPP. Světový endoskopický kongres. Řím, 1998.
  7. Vávra,P.,Firla,B.: Vesica fellea duplex-laparoscopic cholecystectomy. II.český chirurgický kongres s mezinárodní účastí. Mariánské Lázně, 1998.
  8. Satinský,I.,Vávra,P.: Laparoskopická gastrostomie. Gastroenterologický kongres. Karlovy Vary, 1998.
  9. Vávra,P.,Zonča,P.: Abscess štítnice – poster. II. slovenský chirurgický kongres. Bojnice, 1999.
  10. Vávra,P.,Zonča,P.: Karcinom rekta. Seminář České lékařské komory. Ostrava, 1999.
  11. Vávra,P.,Zonča,P.: Současný stav léčby karcinomu rekta. Pracovní večer Spolku lékařů JEP. Ostrava, 2000.
  12. Vávra,P.,Zonča,P.: Procedure for Prolapse and Haemorrhoids -Longo Technique. Pracovní večer spolku lékařů JEP. Ostrava, 2000.
  13. Štefánek,J.,Vávra,P.,Samlík,J.,Kyselá,T.: Zhodnocení intraarteriální chemoterapie cestou portkatetru u primárních a metastatických nádorů jater. Průběh a komplikace. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. Ostrava, 2000.
  14. Vávra,P.,Zonča,P.,Faltýn,J.,Kopecký,J.: Operative Treatment of  haemorrhoids in  Czech Republic  at the  end of   the second  millenium. Joint meeting of the Mediterranean Society of Coloproctology and the  Israel Society of  Colon and Rectal surgery. Israel, 2000.
  15. Zonča,P.,Vávra,P.,Pelikán,A.,Malý,T.,Kopecký,J.: The infections complications in the surgery of the  rectal   cancer. Joint meeting of the Mediterranean Society of Coloproctology and the  Israel Society of Colon and Rectal surgery. Israel, 2000.
  16. Zonča,P.,Pelikán,A.,Malý,T., Vávra,P.: Infekční komplikace v chirurgii karcinomu rekta. Bedrnův den . Hradec Králové, 2000.
  17. Zonča,P.,Pelikán,A.,Malý,T.,Vávra,P.,Čuřík,R.: Staging karcinomu rekta. Petřivalského dny. Olomouc, 2000.
  18. Zonča,P.,Malý,T.,Vávra,P.: Perforace jícnu. 7.vzdělávací a diskusní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 9.-11.listopad 2000.
  19. Malý,T.,Vávra,P.,Zonča,P.,Klvaňa,P.: Chronická trojnásobná invaginace. 7.vzdělávací a diskusní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 9.-11.listopad 2000.
  20. Zonča,P.,Malý,T.,Vávra,P.: Skórovací systémy při krvácení z horního trávicího ústrojí. 7. vzdělávací a diskusní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 9.-11.listopad 2000.
  21. Zonča,P.,Vávra,P.,Malý,T.,Richter,V.: Stapled hemorrhoidectomy. European Society of Surgery, 4th Annual Meeting ,Poland, December 3rd-6th , 2000.
  22. Vávra,P.,Zonča,P.,Malý,T.,Pelikán,A.: Intermitentní ileocekální  intususcepce v dospělém věku. 54.Chirurgický  deň Kostlivého. Bratislava, 2000.
  23. Zonča,P.,Vávra,P.,Malý,T.,Pelikán,A.: Laryngospasmus u  pacientů po operačním zákroku na chirurgické JIP. 54.Chirurgický deň Kostlivého. Bratislava, 2000.
  24. Zonča,P.,Malý,T.,Vávra,P.,Pelikán,A.: Akutní divertikulitida – aktuální problém. 54.Chirurgický deň Kostlivého. Bratislava, 2000.
  25. Vávra,P.: Karcinom rekta , léčba haemorrhoidů, devitalizace. Vzdělávací kurz: Péče o nemocného se stomií. Ostrava, 2001.
  26. Pelikán,A.,Vávra,P.,Zonča,P.: Jak ovlivnit včasné pooperační komplikace  po modifikované radikální mastektomii? 5.ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. Ostrava, 2001.
  27. Vávra,P.,Zonča,P.,Pelikán,A.,Malý,T.,Rydlová,M.:The safe distance of the lower  resection line in surgery for rectal cancer in the dependence on  grading,staging and typing of the tumor. 8th Biennial Congress European Council of Coloproctology. Praha, 2001.
  28. Zonča,P.,Vávra,P.,Malý,T.,Kopecký,J.,Jelen,S.,Čuřík,R.: The adenocarcinoma  of appendix.  8th Biennial Congress European Council of Coloproctology. Praha, 2001.
  29. Zonča,P.,Vávra,P.,Malý,T.,Richter,V.,Selichov,A.: Acute diverticulitis – today´s   problem. 8th Biennial Congress European Council of Coloproctology. Praha, 2001.
  30. Dostalík,J.,Martínek,L.,Vávra,P.: Laparoskopická kolektomie.Večer spolku lékařů v Olomouci, při příležitosti 60.narozenin prof. MUDr. M. Dudy, DrSc. Olomouc, 4.9.2001.
  31. Pelikán,A.,Vávra,P.: Karcinom rekta. Vyžádaná přednáška na Universitní klinice v Ženevě, Švýcarsko, 2001.
  32. Dostalík,J.,Martínek,L.,Vávra,P.: Laparoskopická kolektomie.Vyžádaná přednáška. III. česko-slovensko-polské trilaterární symposium laparoskopické chirurgie. Třinec, 2001.
  33. Čech,B.,Vávra,P.: Intermitentní ileocekální intususcepce v dospělém  věku. Chirurgický seminář.Nový Jičín, 2001.
  34. Vávra,P.: Moderní postupy  v chirurgické léčbě haemorrhoidů. Vyžádaná přednáška. Seminář chirurgů a praktických lékařů. Bruntál, 2001.
  35. Vávra,P.,Dostalík,J.,Martínek,L.,Plevová,P.: Familiární adenomatózní polypóza  jako  prekanceróza kolorektálního karcinomu. 55. Chirurgický den Kostlivého. Bratislava, 2001.
  36. Vávra,P.,Zonča,P.,Pelikán,A.,Malý,T.,Rydlová,M.:The safe distance of the lower  resection line in surgery for rectal cancer in the dependence on  grading,staging and typing of the tumor. 8th Biennial Congress European Council of Coloproctology. Praha, 2001.
  37. Kohoutová,M.,Štekrová,J.,Křepelová,A.,Plevová,P.,Vávra,P.,Dostalík,J.,Martínek,L., Zonča,P.: Přímá DNA diagnostika v rodině s familiární adenomatózní polypózou (kasuistika). Kaprasův den – Společnost lékařské genetiky, Lékařský dům. Praha, 2002.
  38. Dostalík,J.,Martínek,L.,Richter,V.,Anděl,P.,Vávra,P.,Satinský,I.: Harmonický skalpel v miniinvazivní chirurgii. XXVII. stredoslovenské dni. Žilina, 2002.
  39. Martínek,L., Dostalík,J., Vávra,P., Satinský,I., Mazur,M., Anděl,P.: Laparoskopicky asistovaná kolostomie. VI. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. Nové Město na Moravě, 2002.
  40. Zonča,P.,Malý,T.,Vávra,P.: Albumin as a nutritional and inflammatory parameter, Croatian national congress with international participation, Croatia, 2002.
  41. Zonča,P.,Malý,T.,Vávra,P.: Albumin as a nutritional and inflammatory parameter in patients after the surgery for rectal cancer. Eurosurgery 2002, Lisabon, Portugalsko, 2002.
  42. Vávra,P.,Vávrová,M.,Dostalík,J.,Martínek,L.,Skotnicová,S.: Přínos měření anorektálního úhlu pro určení bezpečné vzdálenosti dolní resekční linie při operaci karcinomu rekta .  XXXIII. Český  rentgenologický kongres. Český Krumlov, 2002.
  43. Vávra,P.,Dostalík,J.,Martínek,L.,Guňková,P.: Operace haemorrhoidů: úskalí a nástrahy staplerové techniky dle Longo. 56. chirurgický deň Kostlivého. Bratislava, Slovensko, 2002.
  44. Vávra,P.,Dostalík,J.,Martínek,L.,Guňková,P.: 3-leté zkušenosti s léčbou haemorrhoidů pomocí stapleru PPH 0l metodou dle Longo. 56. chirurgický deň Kostlivého. Bratislava, Slovensko, 2002.
  45. Anděl,P., Vávra,P.: TEM-naše zkušenosti s prvními 50 pacienty. Seminář uživatelů instrumentaria TEM, Kyjov, 2003.
  46. Anděl,P., Vávra,P.:Kombinace TEM a zavedení endoluminálního stentu- moderní alternativa paliativní léčby generalizovaného či recidivujícího karcinomu rekta. Seminář uživatelů instrumentaria TEM, Kyjov, 2003.
  47. Anděl,P., Vávra,P.: Možnosti využití harmonického skalpelu s TEM. Seminář uživatelů instrumentaria TEM, Kyjov, 2003.
  48. Martínek L., Dostalík J., Vávra P., Anděl P.: Hand assisted laparoscopic colorectal surgery. 11th EAES Congress 2003, Glasgow, Scotland, 15.-18.6.2003
  49. Dostalík J., Martínek L. , Vávra P. , Anděl P.: Laparoskopická totální kolektomie.24.10.03 – Slavnostní konference k 10. výročí založení ZSF OU
  50. Martínek L., Dostalík J., Vávra P., Anděl P.: Laparoskopická a manuálně asistovaná laparoskopická chirurgie kolorekta.Hodonínské laparoskopické sympozium, Hodonín, 12.12.2003
  51. Vávra,P., Dostalík,J., Martínek,L., Guňková,P., Plevová,P.: Benefit of Laparoscopic Approach in the Treatment of Familial Adenomatous Polyposis. 7th Annual Meeting of European Society of Surgery. Prague, Czech Republic, November 20-22,2003.
  52. Vávra,P., Dostalík,J., Martínek,L., Guňková,P., Rydlová,M., Vávrová,M.: The Rectal Cancer in Czech Republic – The Highest Incidence in the World. 7th Annual Meeting of European Society of Surgery. Prague, Czech Republic, November 20-22,2003.
  53. Guňka,I., Dostalík,J., Černoch,J., Vávra,P., Guňková,P., Vávrová,M.: Algoritmus vyšetřovacích metod u onemocnění pankreatikobiliárního systému. 57. chirurgický deň Kostlivého. Bratislava, Slovensko, 2003.
  54. Anděl,P., Vávra,P., Jalůvka,F., Schwarz,P., Satinský,I., Kubala,O., Martínek,L., Dostalík,J.: Does hormony scalpel have its position in transanal endoscopic microsurgery? 6th Czech – Polish – Slovak International Symposium of Videosurgery. Ostrava, 2004.
  55. Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Anděl,P., Guňková,P.: Laparoscopic colorectal surgery – ten years experience. 6th Czech – Polish – Slovak International Symposium of videosurgery. Ostrava, Czech Republic, 26.-28.5. 2004.
  56. Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Anděl,P., Guňková,P.: Laparoscopic left hemicolectomy – technique. 6th Czech – Polish – Slovak International Symposium of Videosurgery. Ostrava, Czech Republic, 26.-28.5. 2004.
  57. Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Anděl,P., Guňková,P., Guňka,I.: Laparoscopic tretment of rectocele. 6th Czech – Polish – Slovak International Symposium of Videosurgery. Ostrava, Czech Republic, 26.-28.5. 2004.
  58. Martínek,L., Dostalík,J., Anděl,P., Vávra,P., Mazur,M.: History of laparoscopic colorectal surgery. 6th Czech – Polish – Slovak International Symposium of Videosurgery. Ostrava, Czech Republic, 26.-28.5. 2004.
  59. Vávra,P., Dostalík,J., Martínek,L., Guňka,I., Plevová,P., Guňková,P., Vávrová,M.: Laparoscopic colectomy for familial adenomatous polyposis. 12th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery. June 9-12,2004, Barcelona, Spain.
  60. Martínek,L., Dostalík,J., Vávra,P., Anděl,P., Guňková,P., Guňka,I., Jalůvka,F.: Laparoscopic  colorectal  surgery in high-risk patiens. 12th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery. June 9-12,2004, Barcelona, Spain.
  61. Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Anděl,P., Foltys,A., Guňková,P., Guňka,I., Jalůvka,F.: Laparoscopic surgery of colorectal cancer – 10 years experience. 12th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery. June 9-12,2004, Barcelona, Spain.
  62. Martínek,L., Dostalík,J., Vávra,P., Anděl,P., Guňková,P., Guňka,I., Jalůvka,F.: Laparoskopická chirurgie kolorekta u rizikových pacientů. IV. Český chirurgický kongres s mezinárodní účastí. Hradec Králové, 2004.
  63. Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Anděl,P., Foltys,A., Guňková,P., Guňka,I., Jalůvka,F.: Laparoskopická chirurgie pro kolorektální karcinom – 10 let zkušeností. IV. Český chirurgický kongres s mezinárodní účastí. Hradec Králové, 2004.
  64. Vávra,P., Dostalík,J., Martínek,L., Guňková,P., Anděl,P.: Distální intramurální šíření karcinomu rekta. IV. Český chirurgický kongres s mezinárodní účastí. Hradec Králové, 2004.
  65. Vávra,P., Vávrová,M., Dostalík,J., Martínek,L., Guňková,P., Anděl,P.: Přínos vyšetření anorektálního úhlu pro určení bezpečné vzdálenosti dolní nesekční linie při operaci karcinomu rekta. IV. Český chirurgický kongres s mezinárodní účastí. Hradec Králové, 2004.
  66. Martínek,L., Dostalík,J., Vávra,P., Anděl,P., Satinský,I., Foltys,A., Mitták,M.: Laparoskopická a manuálně asistovaná laparoskopická chirurgie – současnost a pohled do budoucna. Odborný večer ČSL-Spolku lékařů Ostrava a Okresního sdružení lékařů ČLK. Ostrava, 2004.
  67. Anděl,P., Dostalík,J., Vávra,P.: Transanální operace – skutečnost, možnosti, budoucnost. Odborný večer ČSL-Spolku lékařů Ostrava a Okresního sdružení lékařů ČLK. Ostrava, 2004.
  68. Anděl,P., Vávra,P., Kubala,O., Satinský,I., Prokop,J.: Chirurgická léčba nízce uloženého karcinomu rekta metodou randes-vous. Moravskoslezské dny zdraví – Prevence a nové metody léčby onkologických a kardiovaskulárních onemocnění. Ostrava, 2004.
  69. Anděl,P., Vávra,P., Kubala,O., Satinský,I., Prokop,J.: Transanální endoskopická mikrochirurgie. Moravskoslezské dny zdraví – Prevence a nové metody léčby onkologických a kardiovaskulárních onemocnění. Ostrava, 2004.
  70. Vávra,P., Guňková,P.: Laparoskopická kolorektální chirurgie. Moravskoslezské dny zdraví – Prevence a nové metody léčby onkologických a kardiovaskulárních onemocnění. Ostrava, 2004.
  71. Martínek,L., Anděl,P., Dostalík,J., Vávra,P., Guňková,P., Schwarz,P., Guňka,I.: Nízká kolorektální anastomóza pomocí PPH stapleru jako řešení selhání endostapleru při laparoskopické nízké přední resekci rekta. 58. Chirurgický den Kostlivého. Bratislava, 2004.
  72. Anděl,P., Vávra,P., Dostalík,J., Satinský,I., Kubala,O.: Komplikace stentování rektálních stenóz – eliminuje TEM tyto komplikace ? 58. Chirurgický den Kostlivého. Bratislava, 2004.
  73. Vávra,P., Dostalík,J., Martínek,L., Anděl,P., Pelikán,A., Guňková,P., Guňka,I.: Komplikace chirurgické léčby rektálního karcinomu (TEM, laparoskopie). 58. Chirurgický den Kostlivého. Bratislava, 2004.
  74. Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Guňková,P., Schwarz,P., Guňka,I.: Ileus jako komplikace laparoskopické operace. 58. Chirurgický den Kostlivého. Bratislava, 2004.
  75. 75. Machytka,E., Vávra,P.: Rektovaginální píštěl způsobená vaginálním antikoncepčím pesarem. Dny mladých internistů. Martin, Slovensko, 2004.
  76. 76. Machytka,E., Vávra,P.: Rektovaginální píštěl způsobená vaginálním antikoncepčím pesarem. Pracovní den České gastroenterologické společnosti. Praha, 2005.
  77. Martínek,L., Dostalík,J., Vávra,P., Anděl,P. Operace tlustého střeva otevřeně nebo laparoskopicky. V čem je problém? 5.žilinský chirurgický den. Žilina 2005, Slovensko.
  78. Martínek,L., Dostalík,J., Vávra,P., Anděl,P., Guňková,P., Guňka,I. Laparoscopic colorectal surgery in obese patients. VII. Polish-Czech-Slovak International Symposium of Videosurgery.Konin-Licheň 2005, Polsko.
  79. Vavra,P., Andel,P., Dostalik,J., Martinek,L., Gunkova,P., Pelikan,A., Gunka,I. Transanal endoscopic microsurgery and harmonic scalpel – indispensable component of contemporary coloproctology. 13th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, Venice, Italy, 2005.
  80. Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Anděl,P., Mazur,M., Gunková,P., Gunka,I. Laparoscopic colorectal surgery – ten years experience. 13th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, Venice, Italy, 2005.
  81. Vavra,P., Vavrova,M., Dostalik,J., Martinek,L.,Jonszta,T., Gunkova,P., Andel,P., Pelikan,A., Gunka,I. Virtual colonoscopy as a part of algorithm of facultative examination prior to colorectal cancer operation. 13th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, Venice, Italy, 2005.
  82. Vavra,P., Dostalik,J., Pelikan,A., Rydlova,M., Martinek,L., Vavrova,M., Gunkova,P., Andel,P., Gunka,I. The safe distance of the lower resection line in surgery for rectal cancer – 3 years study of distal intramural spread. International Surgical Week – 41st World Congress of Surgery of ISS. 21-25 August 2005, Durban , South Africa.
  83. Vavra,P., Andel,P., Dostalik,J., Pelikan,A., Gunkova,P., Gunka,I., Vavrova,M., Martinek,L., Rydlova,M. Transanal endoscopic microsurgery and harmonic scalpel – the first experience in the world. International Surgical Week – 41st World Congress of Surgery of ISS. 21-25 August 2005, Durban , South Africa.
  84. Vávra,P., Dostalík,J., Anděl,P., Martínek,L.,Guňková,P. Transanální endoskopická mikrochirurgie jako základ léčení časných stadií karcinomu rekta. V.Sympózium komplexní péče o stomické pacienty. Brno, 2005.
  85. Vávra,P., Dostalík,J., Martínek,L.,Guňková,P., Guňka,I. Laparoskopická operace kolon. V.Sympózium komplexní péče o stomické pacienty. Brno, 2005.
  86. Martínek L., Dostalík J., Foltys A., Vávra P., Anděl P., Guňková P., Guňka I.: Laparoskopická kolorektální chirurgie u obézních.Spolek lékařů J. E. Purkyně, Ostrava, 9.6.2005.
  87. Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Anděl,P., Mazur,M., Guňková,P., Guňka,I. Laparoskopická chirurgie kolorekta pro karcinom – zkušenosti 11 let . Miniinvazivní chirurgie v onkologii, 20.-21. října 2005, Ostrava.
  88. Martínek,L., Dostalík,J., Vávra,P., Anděl,P., Guňková,P., Guňka,I. Laparoskopická totální mezorektální excize . Miniinvazivní chirurgie v onkologii, 20.-21. října 2005, Ostrava.
  89. Anděl,P., Dostalík,J., Vávra,P., Martínek,L.Chirurgická léčba nízce uloženého karcinomu rekta metodou randez-vous.  Miniinvazivní chirurgie v onkologii, 20.-21. října 2005, Ostrava.
  90. Anděl,P., Vávra,P., Dostalík,J. Mění použití harmonického skalpelu v T.E.M. indikační kritéria v chirurgické terapii nízce uloženého karcinomu rekta? Miniinvazivní chirurgie v onkologii, 20.-21. října 2005, Ostrava.
  91. Dostalík,J., Martínek,L., Richter,V., Vávra,P., Guňková,P., Guňka,I., Guziana,P. „Gas less“ laparoskopická chirurgie. 59. Chirurgický den Kostlivého , 2. prosince 2005, Bratislava , Slovensko.
  92. Martínek,L., Dostalík,J., Vávra,P., Anděl,P., Guňková,P., Guňka,I. Laparoskopická totální mezorektální excize. 59. Chirurgický den Kostlivého , 2. prosince 2005, Bratislava , Slovensko.
  93. Vávra,P., Dostalík,J., Anděl,P., Martínek,L., Guňková,P., Vávrová,M., Guňka,I. První případ řešení rektovaginální píštěle pomocí transanální endoskopické mikrochirurgie. 59. Chirurgický den Kostlivého , 2. prosince 2005, Bratislava , Slovensko.
  94. Vávra,P., Dostalík,J., Anděl,P., Martínek,L., Guňková,P., Guňka,I. Netradiční spojení harmonického skalpelu a T.E.M. ( transanální endoskopické mikrochirurgie). 59. Chirurgický den Kostlivého , 2. prosince 2005, Bratislava , Slovensko.
  95. Anděl,P., Dostalík,J., Vávra,P., Martínek,L.Chirurgická léčba nízce uloženého karcinomu rekta metodou randez-vous. III. Hodonínské laparoskopické sympózium, 25. listopadu 2005, Hodonín.
  96. Martínek,L., Dostalík,J., Vávra,P., Anděl.P, Guňková,P., Guňka,I. Laparoscopic rectal resection. VIII. Slovak-Czech-Polish Symposium of Endoscopic Surgery. 1.-3. 2. 2006, Žilina, Slovakia.
  97. Anděl,P., Dostalík,J., Vávra,P., Martínek,L., Kubala,O., Schwarz,P., Satinský,I., Prokop,J. Surgery of low rectal carcinoma using the Randez-vous method – laparoscopic resection combined with T.E.M. VIII. Slovak-Czech-Polish Symposium of Endoscopic Surgery. 1.-3. 2. 2006, Žilina, Slovakia.
  98. Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Foltys,A., Mazur,M., Guňková,P. Gas-less laparoscopy- a prospective randomized study. VIII. Slovak-Czech-Polish Symposium of Endoscopic Surgery. 1.-3. 2. 2006, Žilina, Slovakia.
  99. Vávra,P., Dostalík,J., Martínek,L., Guňková,P., Vávrová,M., Anděl,P., Guňka,I. Laparoscopic radiofrequent ablation of the liver metastasis. VIII. Slovak-Czech-Polish Symposium of Endoscopic Surgery. 1.-3. 2. 2006, Žilina, Slovakia.
  100. Vávra,P., Dostalík,J., Martínek,L., Guňková,P., Vávrová,M., Guňka,I. Distální intramurální šíření karcinomu rekta ve vztahu k sphincter šetřícím operacím. IV. Slovenský chirurgický kongres s mezinárodní účastí, 6.-8.9.2006, Nitra, Slovensko
  101. Martínek,L., Dostalík,J., Vávra,P., Anděl,P. Laparoscopic surgery for rectal cancer. IV. Slovenský chirurgický kongres s mezinárodní účastí, 6.-8.9.2006, Nitra, Slovensko
  102. Anděl,P., Dostalík,J., Vávra,P., Martínek,L. Surgery of low rectal carcinoma using the randez vous method – laparoscopic resection combined with T.E.M. IV. Slovenský chirurgický kongres s mezinárodní účastí, 6.-8.9.2006, Nitra, Slovensko
  103. Vávra,P., Dostalík,J., Martínek,L. et al. Nové trendy v léčbě karcinomu rekta. VI. Sympózium komplexní péče o stomické pacienty. 5.-6.10.2006, Brno
  104. Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Anděl,P., Guňková,P., Guňka,I. Laparoscopic surgery for colorectal cancer. Colorectal cancer surgery – standards and novelties. 26.-28.10.2006, Ljubljana, Slovenia
  105. Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Guňková,P., Jalůvka,F. High definition TV v laparoskopické chirurgii. Konference miniinvazivní chirurgie – novinky a komplikace. 2.-3. listopadu 2006, Ostrava
  106. Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Anděl,P., Guňková,P., Guňka,I. Laparoskopická chirurgie v léčbě chronické obstipace. Konference miniinvazivní chirurgie – novinky a komplikace. 2.-3. listopadu 2006, Ostrava
  107. Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Guňková,P., Guňka,I. Komplikace laparoskopické kolorektální chirurgie. Konference miniinvazivní chirurgie – novinky a komplikace. 2.-3. listopadu 2006, Ostrava
  108. Vávra,P., Dostalík,J., Martínek,L., Guňková,P., Anděl,P., Vávrová,M., Guňka,I. Moderní technické trendy v chirurgii karcinomu rekta. Konference miniinvazivní chirurgie – novinky a komplikace. 2.-3. listopadu 2006, Ostrava
  109. Anděl,P., Dostalík,J., Vávra,P., Martínek,L. Černoch,J. Extraanatomická, endoskopicky navigovaná resekce žaludku, možnost chirurgického řešení včasného karcinomu žaludku. Konference miniinvazivní chirurgie – novinky a komplikace. 2.-3. listopadu 2006, Ostrava
  110. Vávra,P., Dostalík,J., Martínek,L., Vávrová,M., Anděl,P., Guňková,P., Guňka,I. Mezioborová spolupráce při uplatňování moderních trendů v léčbě karcinomu rekta. 60. chirurgický deň Kostlivého,1.12.2006, Bratislava, Slovensko
  111. Vávra,P. Laparoskopická kolorektální chirurgie. Symposium péče o stomické pacienty. 4.-5.10.2007, Liptovský Mikuláš, Slovensko
  112. Khorsandi,S., Vavra,P., Dostalik,J., Zacharoulis,D., Dickinson,R.J., Navarra,G., Nicholls,J.P., Jiao,L.R., Habib,N.A. Initial Clinical Trial Results of a New Bipolar Radiofrequency Ablation/ Aspirator Device (Hexablate) in the management of primary and secondary liver cancer. Annual Meeting, Imperial College London, 8.-10.10.2007, London, UK
  113. Vávra,P., El-Gendi,A., Papaevangelou,A., Dostalík,J., Martínek,L., Vávrová,M., Machytka,E., Ihnát,P., Habib,N. Radiofrekvenční ablace v chirurgii – Habib 4X, Hexablate, Endoblate. Konference miniinvazivní chirurgie. 11.-12.10.2007, Ostrava
  114. Vávra,P., Dostalík,J., Martínek,L., Ihnát,P., Papaevangelou,A., Vávrová,M., El-Gendi,A., Dvořáčková,J.Manuálně asistovaná laparoskopická radiofrekvenční resekce jater (Habib 4X). Konference miniinvazivní chirurgie. 11.-12.10.2007, Ostrava
  115. Vávra,P., Dostalík,J., Martínek,L., Guňková,P., Anděl,P., Vávrová,M., Machytka,E. První případ řešení benigní rektovaginální píštěle pomocí T.E.M. Konference miniinvazivní chirurgie. 11.-12.10.2007, Ostrava
  116. Anděl,P., Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Kubala,O. Topografie kolické léze před laparoskopickou resekci střevní. Konference miniinvazivní chirurgie. 11.-12.10.2007, Ostrava
  117. Martínek,L., Dostalík,J., Vávra,P., Anděl,P., Guňková,P., Guňka,I. Technika anastomóz po resekcích v dolní třetině rekta. Konference miniinvazivní chirurgie. 11.-12.10.2007, Ostrava
  118. Guňková,P., Guňka,I., Dostalík,J., Martínek,L., Richter,V., Vávra,P. První zkušenosti s laparoskopickou desinvaginací v dětském věku. Konference miniinvazivní chirurgie. 11.-12.10.2007, Ostrava
  119. Vávra,P., Dostalík,J., Martínek,L., Ihnát,P., Papaevangelou,A., Vávrová,M., El-Gendi,A., Dvořáčková,J., Habib,N. Možnosti použití manuálně asistované laparoskopické radiofrekvenční ablace při resekci jaterních metastáz. 61. chirurgický deň Kostlivého,7.12.2007, Bratislava, Slovensko
  120. Ihnát,P., Vávra,P., Dostalík,J., Martínek,L., Vávrová,M., Machytka,E. Možnosti použití manuálně asistované laparoskopické radiofrekvenční ablace při resekci jaterních metastáz. 61. chirurgický deň Kostlivého,7.12.2007, Bratislava, Slovensko
  121. Vávra,P., Dostalík,J., Vávrová,M., Anděl,P., Guňková,P., Guňka,I., Martínek,L.Možnosti využití T.E.M. (transanální endoskopické mikrochirurgie) při řešení benigní rektovaginální píštěle. 61. chirurgický deň Kostlivého,7.12.2007, Bratislava, Slovensko
  122. Vávra,P., El-Gendi,A.,  Papaevangelou,A.,  Dostalík,J., Martínek,L., Vávrová,M., Machytka,E., Ihnát,P., Habib,N. Možnosti využití radiofrekvenční ablace v chirurgii – Habib 4X, Hexablate, Endoblate.  61. chirurgický deň Kostlivého,7.12.2007, Bratislava, Slovensko
  123. El-Gendi AM, Vavra P, Pai M, Jiao LR, Habib NA. Radiofrequency assisted hepatic resection: A new technique using a bipolar device. Kuwait 2007
  124. Martínek L., Dostalík J., Vávra P., Guňková P., Guňka I. Laparoscopic rectum surgery. 10th World Congress of Endsocpic Surgery and 14th international Congress of the E.A.E.S, Berlin 13-16. September 2006
  125. Dostalík J., Martínek L., Vávra P., Mazur M., Guňková P., Guňka I. Gas-less laparoscopy- a prospective randomized trial. 10th World Congress of Endsocpic Surgery and 14th international Congress of the E.A.E.S, Berlin 13-16. September 2006
  126. Havránek O., Krhut J., Kopecký J., Mainer K.,Vávra P., Dostalík J. Spontánní ruptura močového měchýře: tři případy z našeho pracoviště. Výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP, Plzeň, 10.–12. 10. 2007
  127. Vavra P. Laparoscopic Surgery for Rectal Cancer. Hammersmith Hospital, Imperial College London, 4th April 2007, London, UK
  128. Martínek L., Dostalík J., Vávra P., Guňková P., Guňka I. The POSSUM scoring systém for assesment of morbidity in laparoscopic colorectal surgery. 9th International Czech- Polish- Slovak Symposium on Videosurgery, 26-27 April 2007, Prague
  129. Dostalík J., Martínek L., Richter V., Vávra P., Mazur M., Guňková P., Guňka I. First experience with new circular stapler to perform anastomosis in upper part of GIT. 9th International Czech- Polish- Slovak Symposium on Videosurgery, 26-27 April 2007, Prague
  130. Vávra,P. Laparoskopická kolorektální chirurgie. Symposium péče o stomické pacienty. 4.-5.10.2007, Liptovský Mikuláš, Slovensko
  131. Khorsandi,S., Vavra,P., Dostalik,J., Zacharoulis,D., Dickinson,R.J., Navarra,G., Nicholls,J.P., Jiao,L.R., Habib,N.A. Initial Clinical Trial Results of a New Bipolar Radiofrequency Ablation/ Aspirator Device (Hexablate) in the management of primary and secondary liver cancer. Annual Meeting, Imperial College London, 8.-10.10.2007, London, UK
  132. Vávra,P., El-Gendi,A., Papaevangelou,A., Dostalík,J., Martínek,L., Vávrová,M., Machytka,E., Ihnát,P., Habib,N. Radiofrekvenční ablace v chirurgii – Habib 4X, Hexablate, Endoblate. Konference miniinvazivní chirurgie. 11.-12.10.2007, Ostrava
  133. Vávra,P., Dostalík,J., Martínek,L., Ihnát,P., Papaevangelou,A., Vávrová,M., El-Gendi,A., Dvořáčková,J. Manuálně asistovaná laparoskopická radiofrekvenční resekce jater (Habib 4X). Konference miniinvazivní chirurgie. 11.-12.10.2007, Ostrava
  134. Vávra,P., Dostalík,J., Martínek,L., Guňková,P., Anděl,P., Vávrová,M., Machytka,E. První případ řešení benigní rektovaginální píštěle pomocí T.E.M. Konference miniinvazivní chirurgie. 11.-12.10.2007, Ostrava
  135. Anděl,P., Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Kubala,O. Topografie kolické léze před laparoskopickou resekci střevní. Konference miniinvazivní chirurgie. 11.-12.10.2007, Ostrava
  136. Martínek,L., Dostalík,J., Vávra,P., Anděl,P., Guňková,P., Guňka,I. Technika anastomóz po resekcích v dolní třetině rekta. Konference miniinvazivní chirurgie. 11.-12.10.2007, Ostrava
  137. Guňková,P., Guňka,I., Dostalík,J., Martínek,L., Richter,V., Vávra,P. První zkušenosti s laparoskopickou desinvaginací v dětském věku. Konference miniinvazivní chirurgie. 11.-12.10.2007, Ostrava
  138. Vávra,P., Dostalík,J., Martínek,L., Ihnát,P., Papaevangelou,A., Vávrová,M., El-Gendi,A., Dvořáčková,J., Habib,N. Možnosti použití manuálně asistované laparoskopické radiofrekvenční ablace při resekci jaterních metastáz. 61. chirurgický deň Kostlivého,7.12.2007, Bratislava, Slovensko
  139. Ihnát,P., Vávra,P., Dostalík,J., Martínek,L., Vávrová,M., Machytka,E. Možnosti použití manuálně asistované laparoskopické radiofrekvenční ablace při resekci jaterních metastáz. 61. chirurgický deň Kostlivého,7.12.2007, Bratislava, Slovensko
  140. Vávra,P., Dostalík,J., Vávrová,M., Anděl,P., Guňková,P., Guňka,I., Martínek,L. Možnosti využití T.E.M. (transanální endoskopické mikrochirurgie) při řešení benigní rektovaginální píštěle. 61. chirurgický deň Kostlivého,7.12.2007, Bratislava, Slovensko
  141. Vávra,P., El-Gendi,A.,  Papaevangelou,A.,  Dostalík,J., Martínek,L., Vávrová,M., Machytka,E., Ihnát,P., Habib,N. Možnosti využití radiofrekvenční ablace v chirurgii – Habib 4X, Hexablate, Endoblate.  61. chirurgický deň Kostlivého,7.12.2007, Bratislava, Slovensko
  142. El-Gendi,AM, Vavra,P, Pai,M, Jiao,LR, Habib,NA. Radiofrequency assisted hepatic resection: A new technique using a bipolar device. International conference on gastrointestinal cancer.  10-13.03.2008, Kuwait city. Kuwait.
  143. Vavra,P., El-Gendi,A., Vavrova,M., Papaevangelou,A., Dostalik,J., Martinek,L., Ihnat,P., Habib,N.A. Hand – assisted laparoscopic liver resection using Habib´s technique: a novel aproach. 1st Central European Congress of Surgery 2008, Prague, April 23-26 2008
  144. Ihnat,P., Vavra,P., Dostalik,J., Vavrova,M., Machytka,E. Radiofrequency-assisted liver resection – our experience. 1st Central European Congress of Surgery 2008, Prague, April 23-26 2008
  145. Vavra,P., El-Gendi,A., Dostalik,J., Gunkova,P., Vavrova,M., Machytka,E., Ihnat,P., Habib,N.A. Novel radiofrequency techniques in surgery: laparoscopic Habib 4X, Hexablate, Endoblate. 1st Central European Congress of Surgery 2008, Prague, April 23-26 2008
  146. El-Gendi AM, Vavra P, Pai M, Damrah O, Habib NA. Survival and Outcome after Hepatic Resection and Combined Resection/Ablation of Multiple Bilobar Liver Metastases from Colorectal Carcinoma using a Radiofrequency Bipolar Device. 8th Egyptian congress of surgical oncology. 19-20 June 2008, Egypt
  147. Vavra P, El-Gendi A, Vavrova M, Papaevangelou A, Dostalik J, Martinek L, Ihnat P, Habib NA. Hand – Assisted Laparoscopic Liver Resection Using Habib’s Technique: a Novel Approach. 11th World Congress of Endoscopic Surgery, 21st Annual Meeting of Japan Society for Endoscopic Surgery (JSES), Endoscopic and Laparoscopic Surgeons of Asia (ELSA) 2008, 2-6 September 2008, Yokohama, Japan. Suplement, p.270.
  148. Vavra P, El-Gendi A, Dostalik J, Gunkova P, Vavrova M, Machytka M, Ihnat P, Habib NA. Novel Radiofrequency Techniques in Surgery: Laparoscopic Habib 4X, Hexablate, Endoblate. 11th World Congress of Endoscopic Surgery, 21st Annual Meeting of Japan Society for Endoscopic Surgery (JSES), Endoscopic and Laparoscopic Surgeons of Asia (ELSA) 2008, 2-6 September 2008, Yokohama, Japan. Suplement, p.271.
  149. Ihnát,P., Vávra,P., Dostalík,J., Martínek,L. Barron Technique. 10th Polish-Slovak-Czech Symhposium of Videosurgery. 14.-16. September,2008. Wisla, Poland
  150. Vávra,P., Dostalík,J., El-Gendi,A. Manuálně asistovaná laparoskopická radiofrekvenční resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu. VII. Sympózium péče o stomické pacienty. 2.-3.10.2008, Hrotovice, Česká republika
  151. Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Mazur,M., Richter,V., Anděl,P., Guňková,P., Guňka,I. Výhody laparoskopického přístupu u operací v podbráničním prostoru a hluboko v malé pánvi. V. Český chirurgický sjezd a XXXVI. Společný sjezd českých a slovenských chirurgů. 8.-10. října 2008, Praha, Česká republika
  152. Vávra,P., El-Gendi,A., Vávrová,M., Papaevangelou,A., Dostalík,J., Martínek,L., Ihnát,P. Habib,N. Manuálně asistovaná laparoskopická radiofrekvenční resekce jater: Nový přístup k léčbě jaterních metastáz. V. Český chirurgický sjezd a XXXVI. Společný sjezd českých a slovenských chirurgů. 8.-10. října 2008, Praha, Česká republika
  153. Martínek,L., Dostalík,J., Guňková,P., Guňka,I., Vávra,P. Pooperační komplikace v elektivní kolorektální chirurgii ve vztahu k věku, ASA klasifikaci a operační technice. V. Český chirurgický sjezd a XXXVI. Společný sjezd českých a slovenských chirurgů. 8.-10. října 2008, Praha, Česká republika
  154. El Gendi AM, Vavra P, Pai M, Damrah O, Habib NA. Survival and outcome after combined resection-ablation of multiple bilobar colorectal liver metastases. 26th annual summer meeting of the Egyptian society of surgeons. 22-24 October 2008, Alexandria, Egypt. „EL SAHWI AWARD FOR BEST RESEARCH“
  155. Vávra, P. Manuálně asistovaná laparoskopická resekce jater s použitím radiofrekvenční ablace. Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci,  5. 11. 2008, Olomouc
  156. Vávra,P., Ihnát,P., Martínek,L., Guňková,P., Dostalík,J. Využití radiofrekvenční ablace při operacích pacientů s jaterními metastázami ve FN Ostrava. 2.Moravskoslezský Brainstorming – setkání integrovaného výzkumu v biomedicíně. 6.11. 2008, Ostrava
  157. Dostalík J., Martínek L., Guňková P., Guňka I., Vávra P., Ihnát P. Laparoskopické řešení parastomální kýly. Miniinvazivní přístup v řešení chorob GIT. 13.-14.11.2008, Ostrava.
  158. Martínek L., Dostalík J., Guňková P., Guňka I., Mazur M., Vávra P., Foltys A. Chirurgické lepidlo Glubran 2 – možnost fixace síťky při laparoskopické hernioplastice. Miniinvazivní přístup v řešení chorob GIT. 13.-14.11.2008, Ostrava.
  159. Vávra P. , El-Gendi A. , Dostalík J., Ihnát P. , Vávrová M., Martínek L. , Papaevangelou A. , Toyama Y. , Otsuka Y. , Habib N. Laparoskopie a resekce jater. Miniinvazivní přístup v řešení chorob GIT. 13.-14.11.2008, Ostrava.
  160. Ihnát P., Vávra P., Dostalík J., Guňková P., Martínek L.  Možnosti a výsledky léčby nádorů jater.  Miniinvazivní přístup v řešení chorob GIT. 13.-14.11.2008, Ostrava.
  161. Guňka I., Martínek L., Dostalík J., Guňková P., Mazur M., Vávra P. Je věk rizikovým faktorem laparoskopických operací kolorekta? Miniinvazivní přístup v řešení chorob GIT. 13.-14.11.2008, Ostrava.
  162. Guňková P., Martínek L., Dostalík J., Guňka I., Mazur M., Vávra P. Konverze a pooperační komplikace v laparoskopické kolorektální chirurgii. Miniinvazivní přístup v řešení chorob GIT. 13.-14.11.2008, Ostrava.
  163. El-Gendi AM, Khorsandi SE, Pai M, Vavra P, Zacharoulis D, Nicholls JP, Spalding D, Jiao LR, Habib NA. REPEAT HEPATIC RESECTION USING A RADIOFREQUENCY ASSISTED TECHNIQUE. 2nd Biennial Congress of Asian-Pacific Hepato-Pancreto-Biliary Association. March 25 – 27, 2009 Bangkok, Thailand.
  164. Ihnat,P., Martinek,L., Dostalik,J., Vavra,P., Gunkova,P. Laparoscopic treatment of iatrogenic ureter injury in colorectal surgery. 17th International EAES (European Association for Endoscopic Surgery) congress, 17 – 20 June 2009,  Prague, Czech Republic.
  165. Gunka,I., Martinek,L., Dostali,J., Gunkova,P., Mazur,M., Vavra,P. Survival after curative laparoscopic versus open surgery for colon cancer. 17th International EAES (European Association for Endoscopic Surgery)  congress, 17 – 20 June 2009,  Prague, Czech Republic.
  166. Martinek,L., Dostali,J., Gunka,I., Gunkova,P., Vavra,P., Ostruszka,P. Long-term oncologic outcomes of laparoscopic surgery for rectal cancer. 17th International EAES (European Association for Endoscopic Surgery)  congress, 17 – 20 June 2009,  Prague, Czech Republic.
  167. Dostalik,J., Martinek,L., Gunka,I., Gunkova,P., Vavra,P., Bortlicek,M. Laparoscopic surgery for rectal cancer in palliative intent. 17th International EAES (European Association for Endoscopic Surgery) congress, 17 – 20 June 2009,  Prague, Czech Republic.
  168. Khorsandi,S.E., Vavra,P., Dostalik,J.  Zacharoulis,D.,  Khan,S.A.,  Habib,N.A. Pilot clinical study on a new bipolar radiofrequency ablation device in the endoscopic palliation of rectal cancer (Endoblate). International Surgical Week ISW 2009, Adelaide, Australia, September 6-10, 2009. Abstrakt book, p. 129.
  169. Khorsandi,S.E., Zacharoulis,D., Vavra,P., Dostalik,J., Navarra,G., Jiao,L.R., Habib,N.A. Short term data from a pilot study on a new bipolar radiofrequency ablation/aspirator device in the management of liver cancer. International Surgical Week ISW 2009, Adelaide, Australia, September 6-10, 2009. Abstrakt book, p.32
  170. Martinek,L., Dostalik,J., Gunka,I., Gunkova,P.,  Ostruszka,P., Vavra,P. Long-term results of laparoscopic surgery for rectal cancer. International Surgical Week ISW 2009, Adelaide, Australia, September 6-10, 2009. Abstrakt book, p.279
  171. Vávra,P. Karcinom rekta. Vyžádaná přednáška. Komplexní péče o pacienta se stomií. 22.-24.9.2009, Špindlerův Mlýn
  172. El-Gendi,AM, Vavra,P, Pai,M, Damrah,O, Habib,NA. Survival and outcome after hepatic resection or combined resection ablation of multiple bilobar colorectal liver metastases. The 2nd KHIBC (King Hussein institute for biotechnology and cancer) MENA CANCER RESEARCH CONFERENCE, October 2-3, 2009, Amman, Jordan.
  173. Vávra,P., Ihnát,P., El-Gendi,A., Vávrová,M., Martínek,L., Guňka,I., Czerný,T., Jonszta,T., Dostalík,J. Miniinvazivní chirurgie jater. Současný stav laparoskopie a torakoskopie. 29.-30.10.2009, Ostrava
  174. Martínek,L., Dostalík,J., Guňka,I., Guňková,P., Vávra,P. Laparoskopická chirurgie karcinomu rekta – dlouhodobé výsledky. Současný stav laparoskopie a torakoskopie. 29.-30.10.2009, Ostrava
  175. Havránek,O., Vávra,P., Krhut,J. Využití radiofrekvenční ablace při laparoskopické resekci ledviny. Současný stav laparoskopie a torakoskopie. 29.-30.10.2009, Ostrava
  176. Vavra,P., El-Gendi,A., Dostalik,J., Ihnat,P., Penhaker,M., Vavrova,M., Khorsandi,S., Habib,N. Laparoscopic Hand Assisted Aproach for Colorectal Cancer Liver Metastases. 8th Annual Conference of The Egyptian Society of Surgeons and Egyptian Group of Laparoendoscopic Surgeons, November 19-21,2009, Ain El Sokhna, Egypt
  177. Vavra,P., Dostalik,J., Vavrova,M., Gunkova,P., Martinek,L., Ihnat,P. Miniinvasive Surgery in Czech Republic. 8th Annual Conference of The Egyptian Society of Surgeons and Egyptian Group of Laparoendoscopic Surgeons, November 19-21,2009, Ain El Sokhna, Egypt
  178. Vávra P. Vliv distálního intramurálního šíření nádoru a vzdálenosti dolní resekční linie na prognózu pacientů s karcinomem rekta. XXIII. Petřivalského-Rapantův den a 56. Mezinárodní kongres českých a slovenských dětských chirurgů. 29.-30.4.2010, Olomouc
  179. Martínek L., Dostalík J., Guňka I., Guňková P., Vávra P. Vliv konverze na výsledky laparoskopických resekcí kolorektálního karcinomu. XXIII. Petřivalského-Rapantův den a 56. Mezinárodní kongres českých a slovenských dětských chirurgů. 29.-30.4.2010, Olomouc
  180. El-Gendi AM, Vavra P, Abdel-Baki N, El-Kayal S, Habib N. Radiofrequency assisted hepatic resection: a new technique using a bipolar device. 15th Congress of the European Society of Surgical Oncology (ESSO), Bordeaux, France, September 15-17, 2010.
  181. El-Gendi A, Vavra P, Dostalik J, Vavrova M.  Laparoscopic liver resection using a bipolar radiofrequency device. 15th Congress of the European Society of Surgical Oncology (ESSO), Bordeaux, France, September 15-17, 2010.
  182. El-Gendi AM, El-Safei M, Vavra P, Abdel-Aziz F, Bedewy E. Intraoperative radiofrequency ablation for small HCC. Gastro club, May 13-15, 2010, Porto Marina, Egypt.
  183. El-Gendi AM, El-Safei M, Vavra P, Abdel-Aziz F, Bedewy E. Treatement of small HCC not amenable for percutaneous radiofrequency ablation. 3rd annual meeting of the Egyptian group of Hepato-Pancreato-Biliary Surgery, 20-21 May 2010, Port Said, Egypt.
  184. Vavra,P., Habib,N. RF Ablation of the Rectal Cancer (Imperial College London). 7th International Symposium of Coloproctology, October 7-9, 2010, Belgrade, Serbia. Supplement 38.
  185. Guňková,P., Guňka,I., Martínek,L., Dostalík,J., Mazur,M., Vávra,P. Vliv konverze na dlouhodobé výsledky v laparoskopické kolorektální chirurgii. XXXVIII. Společný sjezd českých a slovenských chirurgů, VII. Český chirurgický sjezd, 17.-19.10.2010, Brno
  186. Ihnát,P., Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Guňková,P., Ostruszka,P. Kvalita života pacientů po laparoskopické a otevřené resekci kolorekta. XXXVIII. Společný sjezd českých a slovenských chirurgů, VII. Český chirurgický sjezd, 17.-19.10.2010, Brno
  187. Vávra,P., Ihnát,P.,  El-Gendi,A., Vávrová,M., Martínek,L., Dostalík,J., Nowaková,J., Habib,N.   Laparoskopie a resekce jater – 3 leté zkušenosti. 7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie, 11.-12.11.2010, Ostrava
  188. Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Guňková,P., Guňka,I., Ihnát,P., Mazur,M., Richter,V. 1000 operací kolorekta laparoskopicky. 7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie, 11.-12.11.2010, Ostrava
  189. Guňková,P., Guňka,I., Martínek,L., Dostalík,J., Mazur,M., Vávra,P. Vliv konverze na dlouhodobé výsledky v laparoskopické kolorektální chirurgii. 7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie, 11.-12.11.2010, Ostrava
  190. Vávra,P., Dostalík,J., Ihnát,P., Nowaková,J., Jelínek,P., Habib,N. Radiofrekvenční energie v chirurgii rekta. Pracovní den Koloproktologické sekce ČCHS ČLS JEP, 2.12.2010, Praha
  191. Vávra,P., El-Gendi,A., Ihnát,P., Vávrová,M., Dostalík,J., Habib,N. Laparoskopické resekce jater: kombinace manuálně asistované a radiofrekvenční techniky. Pracovní den Koloproktologické sekce ČCHS ČLS JEP, 2.12.2010, Praha
  192. Vávra,P., El-Gendi,A., Ihnát,P., Vávrová,M., Dostalík,J., Nowaková,J., Jelínek,P., Habib,N.  Laparoskopické resekce jater: kombinace manuálně asistované a radiofrekvenční techniky.  64. Chirurgický deň Kostlivého, 3.12.2010, Bratislava, Slovensko
  193. Vávra,P., El-Gendi,A., Ihnát,P., Vávrová,M., Martínek,L., Dostalík,J., Nowaková,J., Habib,N.  Miniinvazivní přístup v léčbě  jaterních metastáz. 64. Chirurgický deň Kostlivého, 3.12.2010, Bratislava, Slovensko
  194. Ihnát,P., Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Guňková,P., Ostruszka,P. Kvalita života pacientů po laparoskopické a otevřené resekci kolorekta. 64. Chirurgický deň Kostlivého, 3.12.2010, Bratislava, Slovensko
  195. Vávra,P., Ihnát,P., El-Gendi,A., Vávrová,M., Ostruszka,P., Dostalík,J., Martínek,L., Jonszta,T., Czerny,D., , Habib,N. Hand-Assisted Laparoscopic Liver Resection Using Habib´s Technique: an Early Experience. ELSA – 10th meeting of endoscopic and laparoscopic surgeons of Asia, November 25-27, 2010, Hanoi, Vietnam.
  196. Vávra,P., El-Gendi,A., Ihnát,P., Vávrová,M., Dostalík,J., Guňka,I., Martínek,L., Ostruszka,P., Habib,N.  Laparoscopic Liver Resection: Combination of Hand-Assisted and Radiofrequency Technique. ELSA – 10th meeting of endoscopic and laparoscopic surgeons of Asia, November 25-27, 2010, Hanoi, Vietnam.
  197. Vavra,P. Laparoscopic Liver Resections. Simpozium Lecenie disseminirovannogo kolorektalnogo raka. March,18, 2011, Moscow, Russia
  198. Vávra,P. Transanální endoskopická mikrochirurgie – možnosti a limity. Kongres Letovice Care – praktická proktologie, 20.-21.5.2011, Letovice, Česká republika
  199. Vávra,P. Moderní trendy v léčbě pokročilého kolorektálního karcinomu. Aeskulap Akademie – Novinky v péči o stomické pacienty. 22.-23.9.2011, Klokočov
  200. Feltl,D., Cvek,J., Skácelíková,E., Otáhal,B., Knybel,L., Seget,J., Vávra,P. Hypofrakcionovaná stereotaktická radioterapie jaterních metastáz. XVIII. Jihočeské onkologické dny, 13.-15.10.2011, Český Krumlov
  201. Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Guňková,P., Guňka,I., Mazur,M., Richter,V. Hybridní výkony – laparoskopické operace a NOSE. 8. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie: Jednoduché laparoskopické a torakoskopické výkony. 3.- 4. listopadu 2011, Ostrava
  202. Vávra,P., Jelínek,P., Jonszta,T., Twardziková,P., Hasal,M., Habib,N. Miniinvazivní přístup v léčbě hepatocelulárního karcinomu. 8. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie: Jednoduché laparoskopické a torakoskopické výkony. 3.- 4. listopadu 2011, Ostrava
  203. Martínek,L., Dostalík,J., Guňková,P., Guňka,I., Vávra,P., Mazur,M. Primoimplantace síťky – prevence parastomální hernie. 8. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie: Jednoduché laparoskopické a torakoskopické výkony. 3.- 4. listopadu 2011, Ostrava
  204. Vávra,P., Ihnát,P., Vávrová,M., Cvek,J.,Czerný,D., Nowaková,J., Habib,N. Miniinvazivní postupy v léčbě hepatocelulárního karcinomu. 65. Chirurgický deň Kostlivého. 2.prosince 2011, Bratislava, Slovensko
  205. Vávra,P., Nowaková,J., Hasal,M., Ihnát,P., Jelínek,P. Laparoskopická chirurgie jater. Vyžádaná přednážka na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. 28.-29.2.2012, Košice
  206. Vavra,P., Nowakova,J., Hasal,M., Jonszta,T., Vavrova,M., Ihnat,P., Penhaker,M., Habib,N. Srovnání otevřené a laparoskopické radiofrekvenčně asistované resekce jater. XXIV. Petřivalského-Rapantův den, 26.-27.4.2012, Olomouc.
  207. Vávra,P., Jelínek,P., Ihnát,P., Ostruszka,P., Rydlová,M., Horáček,J. Distální intramurální šíření nádoru rekta a jeho vliv na prognózu pacientů s karcinomem rekta. Kongres s mezinárodní účastí Letovice Care, 24.-26.5.2012, Letovice.
  208. El‐Gendi A., Bessa S., Sharaan M.,Vavra P. Staging, Resectability, And Outcome In Patients With Gallbladder Carcinoma. 10th World Congress of the International Hepato – Pancreato – Biliary Association, July 1-5, 2012, Paris, France.
  209. Vavra P., Twardzikova P., El‐Gendi A., Vavrova M., Jonszta T., Hasal M.,  Ihnat P., Habib N.  HCC ‐ Options and Limits. 10th World Congress of the International  Hepato – Pancreato – Biliary Association, July 1-5, 2012, Paris, France.
  210. Vavra,P., Twardzikova,P., Penhaker,M., Vavrova,M., Jonszta,T., Hasal,M., Nowakova,J., Ihnat,P., Habib,N. Hepatocellular Carcinoma: Options and Limits. VI. Slovenský chirurgický kongres a XXXIX. Spoločný zjazd českých a slovenských chirurgov s medzinárodnou účasťou, 12.-14.9.2012, Košice, Slovensko
  211. Vavra,P., Hasal,M., Ihnat,P., Nowakova,J., Czerny,D., Jelinek,P., Penhaker,M., Ostruszka,P., Habib,N. Laparoscopic Liver Resections. VI. Slovenský chirurgický kongres a XXXIX. Spoločný zjazd českých a slovenských chirurgov s medzinárodnou účasťou, 12.-14.9.2012, Košice, Slovensko
  212. Vávra P., Nowaková J., Hasal P., Penhaker M., Ihnát P., Ostruszka P., Jelínek P. Resekce jaterních tumorů: srovnání laparoskopického a otevřeného přístupu. 12. Česko – Polsko – Slovenský kongres miniinvazivní chirurgie, 9. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie, 1.11.2012 – 02.11.2012, Ostrava.
  213. Ihnát P., Penhaker M., Vávra P., Ostruszka P., Jelínek P. Radiofrekvenční energie – nejrozšířenější miniinvazivní technologie v medicíně. 12. Česko – Polsko – Slovenský kongres miniinvazivní chirurgie, 9. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie, 1.11.2012 – 02.11.2012, Ostrava.
  214. Vávra P., Twardziková P., El-Gendi A., Vávrová M., Nowaková J., Jonszta T., Hasal M., Ihnát P., Habib N. Možnosti léčby hepatocelulárního karcinomu. 12. Česko – Polsko – Slovenský kongres miniinvazivní chirurgie, 9. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie, 1.11.2012 – 02.11.2012, Ostrava.
  215. Grepl, J., Penhaker, M., Hlavackova, M., Vavra, P., Prokop, L., Sikora, T., Horyl, P. Layout Optimization of Electrodes for Radiofrequency Ablation. Instrument In IEEE 11th International Symposium on Applied Machine Inteligence and Informatics(SAMI), pp. 165-168, January 31 – February 2, 2013, Hermany Slovakia, ISBN: 978-1-4673-5926-9
  216. COMMEMORATIVE AWARD for Penhaker M., Hlavackova M., Vavra P., Grepl J., Prokop L., Sikora T.,Lukas D., Radiofrequency Surgical  Instrument for Liver Ablation RONJA. The 7th International Exhibition of Inventions (Kunshan). China International Exhibition of Inventions New Techniques and Products,  9th – 12th  November, 2012. China, Kunshan
  217. Ihnát P.,    Martínek L., Vávra P., Pelikán A., Zonča P.: Cirkumferenční resekční okraj – záruka kvality péče o pacienty s karcinomem rekta. XIV.Bedrnův den. Hradec Králové, 18-19.4.2013.
  218. Ihnát P, Dvořáčková J., Delongová P, Vávra P, Martínek L, Guňková P, Pelikán A, Zonča P.Vliv zavedení standardního protokolu na kvalitu hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu. 40.česko – slovenský chirurgický kongres s mezinárodní účastí. 6. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 11.-13.9.2013, Plzeň.
  219. Vávra P, Nowakova J, Hasal M, Ihnát P, Penhaker M,Ostruszka P, Zonča P. Laparoskopické resekce sekundárních nádorů jater. 40.česko – slovenský chirurgický kongres s mezinárodní účastí. 6. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 11.-13.9.2013, Plzeň.
  220. Vávra P. Laparoskopické radiofrekvenčně asistované resekce jater. Vyžádaná přednáška, Asklepios Klinik Barmbek, 16.10.2013, Hamburk, Německo
  221. Zonča P., Martínek L., Peteja M., Vávra P. Kazuistika: ischemická léze extrahepatických žlučových cest. 5. kongres České gastroenterologické společnosti. 7.-9.11.2013, Karlovy Vary.
  222. Vávra,P., Twardziková,P., Penhaker,M., Jonszta,T., Hasal,M., Nowaková,J., Ihnát,P., Czerný,D., Zonča,P. Hepatocelulární karcinom: možnosti a limity chirurgické léčby. 5. kongres České gastroenterologické společnosti. 7.-9.11.2013, Karlovy Vary.
  223. Guňková P., Guňka I., Dostalík J., Martínek L., Vávra P., Ihnát P., Mazur M., Zonča P. Vliv dehiscence anastomózy na onkologické výsledky u resekčních výkonů pro karcinom rekta. 10. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie, 07.11.2013 – 08.11.2013, Ostrava
  224. Penhaker, M.; Vavra, P.; Hlavackova, M.; Kracmar, J., Prokop, L.; Sikora, T. “Linear Surgical Instrument for Bipolar Multielectrode Radiofrequency Ablation” In Aspects of Computational Intelligence: Theory and Applications, V 2, Topics in Intelligent Engineering and Informatics, Springer Berlin Heidelberg Editor Madarász, L., Zivcak, J., pp. 307-333, 2013, ISSN 978-3-642-30667-9  DOI 10.1007/978-3-642-30668-6_21, ISBN 8 2013-01-01
  225. Grepl, J., Penhaker, M., Hlavackova, M., Vavra, P., Prokop, L., Sikora, T., Horyl, P. Layout Optimization of Electrodes for Radiofrequency Ablation. Instrument In IEEE 11th International Symposium on Applied Machine Inteligence and Informatics (SAMI), pp. 165-168, January 31 – February 2, 2013, Hermany Slovakia, ISBN: 978-1-4673-5926-9
  226. PENHAKER, M., J. KIJONKA, Petr VÁVRA, J. GREPL a M. AUGUSTYNEK. Biotelemetric wireless network with advanced architecture. (2013 International Conference on Biomedical Engineering and Environmental Engineering, ICBEEE 2013; 1 December 2013 through 2 December 2013, Singapore). WIT transactions on the built environment. 2014, vol. 145, p. 147-154. ISSN 1743-3509.
  227. Vavra,P., Penhaker,M., Jurcikova,J., Crha,M., Skrobankova,M., Delongova,P., Habib,N., Ihnat,P. , Zonca,P. A New Technique for Liver Resection – Semi-Spherical Radiofrequency Bipolar Device: experimental in vivo study. 11th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association. March 22 – 27, 2014, Coex, Seoul, Korea. HPB 2014, 16 (Suppl. 2), 397–144
  228. Vavra,P., Nowakova,J., Jelinek,P., Hasal,M., Jurcikova,J., Ihnat,P., Ostruszka,P., Habib,N., Zonca,P. Radiofrequency-assisted liver resections: comparison of open and laparoscopic techniques. 11th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association. March 22 – 27, 2014, Coex, Seoul, Korea. HPB 2014, 16 (Suppl. 2), 397–144
  229. Vávra P., Nowaková J., Jelínek P., Hasal M., Jurčíková J., Ihnát P., Ostruszka P., Habib N., Zonča P. Radiofrekvenčně asistované resekce jater: srovnání laparoskopických a klasických technik. 11. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE, OSTRAVSKÉ GASTROENTEROLOGICKO– CHIRURGICKO–ONKOLOGICKÉ DNY 2014, 25.09.2014 – 26.09.2014, Ostrava
  230. Peteja M., Vávra P., Richter V., Zonča P. Chirurgie jaterních metastáz. 11. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE, OSTRAVSKÉ GASTROENTEROLOGICKO– CHIRURGICKO–ONKOLOGICKÉ DNY 2014, 25.09.2014 – 26.09.2014, Ostrava
  231. Martínek L., Ihnát P., Vávra P., Peteja M., Zonča P. Dlouhodobé výsledky chirurgické léčby kolorektálního karcinomu – co se změnilo. 11. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE, OSTRAVSKÉ GASTROENTEROLOGICKO– CHIRURGICKO–ONKOLOGICKÉ DNY 2014, 25.09.2014 – 26.09.2014, Ostrava
  232. Ihnát P., Vávra P., Martínek L., Guňková P., Zonča P. 3D High Resolution anorektální manometrie ve funkčním hodnocení anorekta. 11. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE, OSTRAVSKÉ GASTROENTEROLOGICKO– CHIRURGICKO–ONKOLOGICKÉ DNY 2014, 25.09.2014 – 26.09.2014, Ostrava
  233. Vavra P, Penhaker M, Grepl J, Skrobankova M, Palecek J, Crha M, Ihnat P, Jurcikova J, Habib N, Zonca P. TECHNICAL DEVELOPMENT OF A NEW SEMI-SPHERICAL RADIOFREQUENCY BIPOLAR DEVICE (RONJA): EX VIVO AND IN VIVO STUDY. The Fifth Biennial Congress of the Asian-Pacific Hepato-Pancreato-Biliary Association, 18-21 March 2015, Singapore.
  234. Vavra P, Karnik L, Skrobankova M, Palecek J, Jurcikova J, Prochazka V, Ihnat P, Zonca P. ADJUSTABLE LAPAROSCOPIC RADIOFREQUENCY SURGICAL DEVICE – LARA-K1: A NEW ATTITUDE TO POSTERIOR SEGMENT LIVER RESECTIONS. The Fifth Biennial Congress of the Asian-Pacific Hepato-Pancreato-Biliary Association, 18-21 March 2015, Singapore.
  235. Vávra P., Penhaker M., Jurčíková J., Crha M., Škrobánková M., Delongová P., Ihnát P., Šalounová D., Habib N., Zonča P. Nová metoda jaterní resekce – radiofrekvenční operační nástroj pro polosférickou aplikaci: experimentální in vivo studie. 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu, 15.–16. 6. 2015, Plzeň
  236. Vávra P., Kárník L., Škrobánková M., Paleček J., Jurčíková J., Procházka V., Ihnát P., Peteja M., Pelikán A., Zonča P. Adjustabilní laparoskopický radiofrekvenční operační nástroj – LARA-K1: inovativní přístup k resekci postero-superiorních jaterních segmentů. 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu, 15.–16. 6. 2015, Plzeň
  237. Peteja M., Zonča P., Vávra P., Lerch M. Pancreatico-jejuno anastomóza dle Blumgarta. 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu, 15.–16. 6. 2015, Plzeň
  238. Zonča P., Peteja M., Vávra P., Richter V. ALPPS. 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu, 15.–16. 6. 2015, Plzeň
  239. Vávra P., Penhaker M., Škrobánková M., Grepl J., Pavlů I., Jurčíková J.,Snášel V., Peteja M., Nowaková J., Hasal M., Toman D., Zonča P. Inovační technologie v chirurgii jater. 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu, 15.–16. 6. 2015, Plzeň
  240. Ihnát P, Vávra P, Lerch M, Zonča P. 3D HR anorektální manometrie. Koloproktologická konference s mezinárodné účastí. Praha, 12-13.2.2015.
  241. Ihnát P, Zonča P, Vávra P, Peteja M, Guňková P, Jacobi CA, Meyer G. Akutní laparoskopická kolektomie u fulminantní formy ulcerózní kolitidy. Koloproktologická konference s mezinárodné účastí. Praha, 12-13.2.2015.
  242. Ihnát P, Peteja M, Guňková P, Vávra P, Zonča P. Laparoskopická reseční rektopexe v léčbě obstrukčního defekačního syndromu. IX.Podlahovy chirurgické dny, Mikulov 7-8.10.2015.
  243. HOZÁKOVÁ, Lubomíra a Petr VÁVRA. Kazuistika pacienta s amébovým abscesem jater. In: XIX. slovensko-český kongres o infekčných chorobách. 10.-12. jún 2015. Trnava, 2015, S. 88. ISBN 978-80-8082-844-8.
  244. Vávra,P., Jaroš,M., Strakoš,P, Roman,J., Škrobánková,M., Pavlů,I., Jonszta,T., Krupa,P., Peteja,M., Ihnát,P., Zonča,P. Vývoj zobrazovacího 3D softwaru a jeho implementace do algoritmu vyšetřování primárních a sekundárních jaterních tumorů. XXVI. Petřivalského – Rapantovy dny, 21.-22.4.2016, Olomouc
  245. Zonča,P., Peteja,M., Richter,V., Vávra,P., Mitták,M., Ostruszka,P., Tulinský,L. Miniinvazivní resekce jícnu s intratorakální anastomózou. XXVI. Petřivalského – Rapantovy dny, 21.-22.4.2016, Olomouc
  246. Peteja,M., Richter,V., Zonča,P., Lerch,M., Vávra,P., Ihnát,P. Resekce portální žíly u duodenohemipankreatektomie – má to smysl? XXVI. Petřivalského – Rapantovy dny, 21.-22.4.2016, Olomouc
  247. VÁVRA, Petr, Tomáš KARÁSEK, Milan JAROŠ, et al. 3D vizualizace a on-line navigace před velkými jaterními resekcemi. 12. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie, 20.-21.10.2016, Ostrava
  248. VÁVRA, Petr, Jan ROMAN, Peter IHNÁT, Matúš PETEJA a Pavel ZONČA. Emborrhoid – embolizace hemoroidů: pro a proti. 12. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie, 20.-21.10.2016, Ostrava
  249. Vávra,P. Guest Faculty: CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological Society   of   Europe) 2016: Haemorrhoid embolisation: con. September 10-14, 2016, Barcelona
  250. Vávra,P., Karásek,T., Jaroš,M., Strakoš,P., Roman,J., Zonča,P. – Ostrava  Předoperační 3D vizualizace jater. Videosympózium miniinvazívnej chirurgie. 25. listopadu 2016, Zvolen, Slovensko
  251. Vávra,P., Roman,J., Škrobánková,M., Penhaker,M., Peteja,M., Zonča,P. Laparoskopické resekce jater. Videosympózium miniinvazívnej chirurgie. 25. listopadu 2016, Zvolen, Slovensko
  252. Vávra, P., Toman,D., Roman,J., Peteja,M., Vávrová,M., Karásek,T., Strakoš,P., Jaroš,M., Jonszta,T. Laparoskopické resekce jater a předoperační 3D vizualizace. IV. Děčínské chirurgické dny, 5.- 6.června 2017, Děčín
  253. Vávra,P., Toman,D., Karásek,T., Jaroš,M., Strakoš,P., Peteja,M., Ihnát,P., Roman,J., Penka,I. Laparoskopické resekce jater a 3D navigace. X. Podlahovy chirurgické dny. Mikulov. 9.-10.10.2017
  254. Vávra P. Chirurgie jater – state of the art. Kongres miniinvazívnej chirurgie s medzinárodnou účasťou. Tále, Slovensko, 23.-24.11.2017
  255. Toman D., Vavra P., Ostruszka P., Jelínek P., Peteja M., Zonca P. Non-alcoholic fatty liver disease and its development to hepatocellular carcinoma in patients with obesity and metabolic syndrome.World Liver Conference 2018 , New York, U.S.A ,May 25-26, 2018.
   Journal of Gastroenterology and Digestive Diseases.Volume 3.p.45
  256. Toman D., Vavra P., Peteja M, Ihnat P., Jelinek P.,Ostruszka P., Penka I. Malign potential of nonalcoholic fatty liver disease in patients with obesity and Metabolic syndrome. The diagnostic management. The Book of Abstracts – APASL STC 2018 on HCC, Yokohama, Japan, P 06-03, p.317. 11.-13.5.2018
  257. Toman D., Vavra P., Karasek T., Ihnat P., Penka I. Creating a 3D model of the liver tumor by image fussion of computed tomography and positron emission tomography for planning the surgical treatment. The Book of Abstracts – APASL STC 2018 on HCC, Yokohama, Japan, P8-11, p.337. 11.-13.5.2018
  258. Toman D., Vavra P., Peteja M, Ihnat P., Penka I. Minimally invasive surgery of liver tumors – the challenge and response. The Book of Abstracts – APASL STC 2018 on HCC, Yokohama, Japan, P 09-02, p.341. 11.-13.5.2018
  259. Vávra P. Diagnostika a terapie jaterních nádorů. Slávnostná chirurgická konferencia, 6.9.2018, Košice
  260. Toman D., Vávra P., Peteja M., RomanJ.,Ihnát P. Předoperační vyšetření před resekcí jater. XXVII. Petřivalského Rapantovy dny. Olomouc. 19. – 20.4.2018dlahovy chi
  261. Vávra, P., Roman, J., Vávrová, M., Toman, D., Peteja, M., Ihnát, P.:  Diagnostika a terapie jaterních nádorů. Slávnostná chirurgická konferencia, Košice, Slovensko, 6.9.2018
  262. Roman J., Vávra P. Chirurgie 2.0: Technologická budoucnost oboru. 8. Kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. Plzeň. 20.-21.9.2018
  263. Toman D., Vávra P., Peteja M., Ihnát P. Magnetické rezonance u karcinomu rekta z pohledu chirurga. VIII. Kongres miniinvazivní chirurgie, 22-23.11.2018, Tále, Slovenská republika
  264. Vávra P., Roman J.,Toman D., Ihnát P., Peteja M. Laparoskopické resekce jater -10leté zkušenosti. VIII. Kongres miniinvazivní chirurgie, 22-23.11.2018, Tále, Slovenská republika
  265. Toman D., Vávra P., Kubala O., Peteja M., Ihnát P., Richter V. Vnitřní kýly. Ostravské chirurgické dny, 13. ročník Miniinvazivní chirurgie, 08.11.2018 – 09.11.2018, Ostrava
  266. Vávra P. 10 let laparoskopie v chirurgii jater. Ostravské chirurgické dny, 13. ročník Miniinvazivní chirurgie, 08.11.2018 – 09.11.2018, Ostrava
  267. Roman J., Vávra P. Moderní technologické trendy ve všeobecné chirurgii. Ostravské chirurgické dny, 13. ročník Miniinvazivní chirurgie, 08.11.2018 – 09.11.2018, Ostrava
  268. Vávra. State of the Art – současnost chirurgie jater. 2. ostravský gastroenterologký den. 16.11.2018. Ostrava
  269. Toman D., Vávra P., Peteja M., Ihnát P. Přínos magnetické rezonance u karcinomu rekta. 72. Chirurgický deň Kostlivého, 7.12.2018, Bratislava, Slovenská republika
  270. Vávra P., Roman J., Jelínek P. et al. Miniinvazivní technika v chirurgii jater. V. Děčínské chirurgické dny, 27.-28.května 2019, Děčín
  271. Toman D., Vavra P, Ostruszka P, Jelinek P. Effect of bariatric surgery on fatty liver disease: a prospective one year follow-up study. 17th International Medical Postgraduate Conference 2020
  272. Vávra P.: Milníky, konference a guidelines laparoskopické jaterní chirurgie. 14. Kongres miniinvazivní chirurgie Ostrava, 10.-11.6.2021, Ostrava
  273. Roman J., Vávra P., Tooman D., Martínek L. Vliv peroperační ischemie jater na onkologické výsledky pacientů. 45. spoločný zjazd slovenských a českých chirurgov, IX. slovenský chirurgický kongres, 8.-9. září 2022, Horný Smokovec, Slovenská republika
  274. Vávra P., Roman J. Současný pohled na laparoskopickou jaterní chirurgii. 45. spoločný zjazd slovenských a českých chirurgov, IX. slovenský chirurgický kongres, 8.-9. září 2022, Horný Smokovec, Slovenská republika
  275. Roman J., Vávra P., Toman D., Martínek L. Vliv peroperační ischemie jater na onkologické výsledky pacientů. 9. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu, 19.-20. září 2022, Plzeň