Léčba hemoroidů

Konzervativní terapie

Tato terapie je indikována u akutních potíží a dále u pacientů , u kterých na základě rektoskopie nebyl indikován léčebný zákrok – většinou pro I. stadium hemoroidů. Léčba spočívá v úpravě stravovacích návyků, péči o řádnou kašovitou stolici a aplikací koupelí, mastí a čípků.

Barronova ligace

Mnou velice oblíbená metoda , která spojuje rychlost zákroku, ambulantní léčbu i vynikající terapeutické výsledky. Metoda spočívá s nasazení kroužků (gumiček) na bázi hemoroidálního uzlu a v jeho zaškrcení. Je vhodná pro stadia I a II, výjimečně i stadium III.

Metoda D.G. H.A.L.

Doppler Guided Haemorrhoidal Artery Ligation je nová metoda určená prakticky pro všechna stadia hemeroidů. Spočívá v zavedení jednorázové ultrazvukové sondy. Pomocí ultrazvuku vyhledáme tepnu, která hemoroidy zásobuje. Jednoduchým podvazem je pak tepna uzavřena a krev přestává do hemoroidální pleteně proudit. Je to metoda vhodná i pro akutně krvácející uzly.

Longova operace

Tato již poměrně široce rozšířená metoda má velmi úzké spektrum indikací a je na mnohých pracovištích používaná nesprávně. Používáme ji od roku 1999 a byli jsme vybráni jako jedno z prvních pracovišť , kde byla metoda zkoušena. Nyní ji používáme především pro léčbu análního prolapsu spojeného s III. stadiem onemocnění. Jedná se operaci za použití stapleru.

Klasické operace pomocí harmonického skalpelu.

Používáme klasické operační postupy – operace dle Parkse, Morgan-Milligana či Fergusona. Pacientům i při těchto operacích nabízíme použití moderní techniky – harmonického skalpelu, čímž se operace stává rychlejší, přehlednější a bezpečnější.