Rektoskopie

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem

Rektoskopie, Barronova ligace

Vážená paní, vážený pane,

vzhledem k tomu, že jako svéprávný jedinec se podílíte významným způsobem na diagnostickém
a léčebném postupu zvoleném u Vaší osoby, máte nezadatelné právo být před Vaším rozhodnutím
o těchto postupech podrobně informován.

Na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu Vám bylo lékařem doporučeno provedení anoskopie, rektoskopie, event. doplňujícího výkonu – Barronovy ligace.

 

Co je to anoskopie, rektoskopie:

vyšetření řitního kanálu a konečníku rigidním
optickým přístrojem (endoskop).

 

Proč doporučujeme endoskopické vyšetření:

­ na základě Vašich potíží jako preventivní opatření k časnému rozpoznání chorobných změn konečníku, např. rakoviny k určení stadia hemorhoidů a dle tohoto k určení další léčby.

 

Jaký je režim před vyšetřením (pokud lékař neurčí jinak!):

­ den před vyšetřením přijímejte jenom tekutiny a vývarové polévky
­ v den vyšetření aplikujte do konečníku dle návodu obě lahvičky přípravku Yal, a to 2 hodiny před plánovaným výkonem

 

Před vyšetřením informujte lékaře, jestliže:

  • Máte zvýšený sklon ke krvácení při malých poraněních
  • Trpíte alergií (přecitlivělostí) na léky, náplasti, atd.
  • Léčíte se se srdcem, jste po srdečním infarktu
  • Máte diabetes mellitus (cukrovku)
  • Trpíte jiným závažným onemocněním

 

Jaký je postup rektoskopie:

  •  pacient klečí na speciální lavici, endoskop se zasune přes anus (řitní otvor) do konečníku, současně se vpravuje do střeva vzduch
  • při zákroku mohou být odebrány malými kleštěmi vzorky tkáně, polypy (slizniční výrůstky): oba výkony jsou bezbolestné.

Vyšetření není bolestivé, ale bývá při něm nepříjemný pocit napětí a tlaku.

 

Jaký je postup Barronovy ligace:

V případě , že je Vám lékařem dle provedené rektoskopie nabídnuta možnost Barronovy ligace, jedná se o metodu semiinvazivní, kterou provádíme ambulantní formou. V mnoha případech tato metoda ušetří pacienta nepříjemné operace haemorrhoidů. Jedná se o provedení anoskopie a nasazení „kroužků“ na zvětšené hemoroidální uzly . Tyto uzly se posléze v domácím prostředí v odstupu 1-2 týdnů samy odloučí.

 

Jaké jsou možné komplikace:

Absolutní bezrizikovost vyšetření či zákroku nemůže zaručit žádný lékař. Alergické, krvácivé komplikace či poranění přístrojem jsou zcela výjimečné. Výkon provádí pouze vysoce erudovaní lékaři.

 

Použití nadstandardních přístrojů a materiálů:

Koloproktologická ambulance MUDr.Petra Vávry,Ph.D. slouží jako vysoce specializované pracoviště na léčbu onemocnění kolorekta. Poněvadž k vyšetření přichází většina pacientů s obdobnými problémy, anoskopické či rektoskopické vyšetření a Barronova ligace se provádějí s použitím vysoce hygienických jednorázových nadstandardních přístrojů a materiálu tak, aby byla zaručena maximální možná hygiena a kvalita provedených výkonů. Cena tohoto nadstandardního vybavení je pacientovi sdělena před samotným vyšetřením a pacient s tímto postupem souhlasí, což rovněž stvrzuje svým podpisem.

 

Kde nás najdete:

Klimkovice, náměstí, zdravotní středisko (naproti kostela).

Vysvětlující pohovor provedl: doc. MUDr.Petr Vávra,Ph.D.

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod plánovaného výkonu, způsob jeho provedení i možná rizika a komplikace. Měl(a) jsem možnost zeptat se lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá a vysvětlení jsem porozuměl(a). S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím.